Vad är SSAB Domex Plus

SSAB Domex® Plus ingår i en ny generation av höghållfasta låglegerade stål (HSLA). Det är en vidareutveckling av vår etablerade stålsort SSAB Domex®, som är känd för sina extremt konsekventa egenskaper.

SSAB Domex® Plus ingår i en ny generation av höghållfasta låglegerade stål (HSLA). Det är en vidareutveckling av vår etablerade stålsort SSAB Domex®, som är känd för sina extremt konsekventa egenskaper.

SSAB Domex® Plus tillverkas med unik teknik som skapar en finare mikrostruktur av jämnt fördelad perlit, vilket ökar materialets förmåga att tåla påfrestningar i samband med pressning, stansning och pressformning. Det har även utmärkt formbarhet, såväl lokalt som globalt. Eftersom vi vet hur viktiga detaljerna är.

Med SSAB Domex® Plus får du alltid ett tillförlitligt resultat eftersom materialet har identiska egenskaper från batch till batch. Ett stål du kan lita på – varje gång. Det hjälper dig att öka produktiviteten, genom mindre materialspill, färre kassationer och lägre kostnader.

För att passa alla tänkbara behov finns SSAB Domex® som betade rullar, betade och spaltade rullar samt kapade längder.

SSAB Domex® Plus erbjuder:

 • Högre kvalitet på skärytan
 • Förbättrad kantduktilitet
 • Suverän slagseghet min 40 J/-60 °C
 • Utmärkt klippresultat
 • Utmärkt resultat vid pressformning
 • Minsta sträckgräns 355–500 MPa

 

Idealisk för olika typer av serietillverkning:

 • Pressformning
 • Finstansning
 • Hålslagning
 • Pressning
 • Bockning

 

Du slipper:

 • Kantsprickor vid formning
 • Mikrosprickor vid stansning
 • Lamelldelning vid klippning
 • För små utstansade delar
 • Ombearbetning

 

Stabila egenskaper

Klippspalten mellan stans och dyna är en av de viktigaste parametrarna, men den brukar variera vid serieproduktion. Tack vare sin finare mikrostruktur ger SSAB Domex® Plus ytterst enhetliga resultat även med varierande klippspalter och slitna verktyg. Det innebär jämnare kvalitet på snitten och en robustare process, och har en direkt inverkan på skärytornas kvalitet och kostnaden för verktygsunderhåll.

Kort sagt: det robusta materialet gör att du kan använda verktygen längre utan materialsprickor, även om verktygen är slitna. Detta leder i sin tur till effektivare produktion och lägre kostnader.

Hög slagseghet

Standardstål blir skört vid låga temperaturer. Domex Plus® behåller dock sin seghet ända ned till - 60 °C, så att du kan fortsätta arbeta när temperaturen sjunker.

Förbättrad kantduktilitet

Domex® Plus har extremt stabila egenskaper vad gäller kantsträckning, märkbart högre hålexpansionsvärden även om klippspalten förändras samt betydligt lägre spridning.
Det innebär högre kvalitet på delarna och en robustare bearbetningsprocess.

Ett material i framkant

SSAB Domex® Plus ger en mycket finare skäryta även med större klippspalt. Skjuvzonen är längre och sprickzonen smalare. En längre skjuvzon motstår sprickbildning vid formning och dynamisk belastning.

Skjuvzonen förblir större när klippspalten ökar vilket innebär att klipp- och stansverktygen kan användas längre. Dessutom har SSAB Domex® Plus hög tolerans för slitna verktyg. Även när stansverktygets kanter blir slöa och klippspalterna ökar fortsätter SSAB Domex® Plus att leverera utmärkta resultat.

Färre kassationer

Bocka och pressa utan sprickor tack vare SSAB Domex® Plus överlägsna lokala formbarhet.

Komplex bockning och formning kan utföras utan sprickbildning, vilket ger betydligt högre utbyte och kvalitet på slutprodukten. När varje detalj är perfekt får du färre kassationer.

Med Domex Plus® kan du utnyttja mer av materialet samtidigt som kassationerna minskar eftersom det behåller sina egenskaper oavsett hur det skärs. Och du kan skapa mer avancerade former. Bocka, skär och forma – SSAB Domex® Plus håller alltid formen.