Lasersvetsning

Laserstrålesvetsning eller mera allmänt lasersvetsning är en termisk teknik för att foga samman metaller (och plast) med hjälp av laser. Lasersvetsning sker oftast med en djuppenetrerande teknik för nyckelhålssvetsning i bearbetningstillämpningar. Laserstrålen fokuseras och inpassas till ytan eller en position strax under materialtjockleken. På grund av den extremt höga effekttätheten (> 106 W/cm2) i den fokuserade strålen förångas metallen i nyckelhålet och strålen går vidare längs fogen, en omgivande smälta rinner in i bakre delen av nyckelhålet, smältan stelnar och bildar en svets. Lasersvetsning skiljer sig från laserskärning genom att smältan inte blåses bort av en gasstråle, utan det smälta materialet skyddas av en skyddsgasprocess med lågt tryck.

 

Ta kontakt

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information eller en offert, kontakta oss
gärna. Vårt team är här för att hjälpa dig.

Metod

I ren lasersvetsning används inget tillsatsmaterial som fyllning. Den största fördelen med ren lasersvetsning vid fogning av stål är att svetsfogen har nästan samma materialegenskaper som basmetallen. I vissa fall kan man lägga till fyllnadstråd i lasersvetsen, till exempel en kall matartråd eller induktionsuppvärmd tråd för att minska värmeeffekterna i smältan. En annan vanlig metod är hybridsvetsning där man kombinerar laser- och MAG-svetsning. I hybridsvetsning av är värmetillförseln på en högre nivå än i ren lasersvetsning men fortfarande mycket lägre än traditionell MAG-svetsning. Hybridsvetsning möjliggör högre svetshastigheter och tjockare material.

Lasersvetsning används nästan undantagslöst för storskaliga automatiserade tillämpningar med svetshastigheter på 0,5–10 m/min. Traditionell koldioxidlaser är fortfarande i bruk, främst i större panelsvetsningslinjer, men fiberlaser är vanligare i nyinstallerade lasersvetsningslinjer och är det enda alternativet för dagens avancerade 3D-robotsvetsningslinjer. Lasersvetsning och laserhybridsvetsning är vanliga arbetsmetoder inom fordonsindustrin, fartygskonstruktion och järnvägsindustrin och ökar snabbt inom jordbruksutrustning, tippflak och containrar.

Lasersvetsade formatplåtar finns sedan många år i alla bilar och tillverkas med olika tjocklek och stålsorter för konstruktionsdelar som underrede, fjädringsstag, förstärknings- och säkerhetsdelar m.m. Hundratals miljoner lasersvetsade formatplåtar produceras årligen i 3D-robotsvetslinjer.

Lasersvetsning är en svetsmetod med låg värmetillförsel med smal, helt genomträngande svets som gör att man kan få ett estetiskt slutresultat. Vid fogning av tunna stora plåtar är lasersvetsning i många fall den enda svetsmetoden för att undvika värmedistorsion i slutprodukten. Lasersvetsning är den bästa svetsmetoden för att minimera förlust av basmaterialets egenskaper såsom hårdhet och hållfasthet.

method

Lasersvetsning

Fördelar

 • Utmärkta mekaniska egenskaper
 • Mycket smal värmepåverkad zon
 • Mycket hög verkningsgrad
 • Mycket goda slitegenskaper
 • Låg värmedistorsion vilket ger. utmärkt planhet
 • Långa och breda plåtar med stor möjlighet att anpassa tjocklek och egenskaper
 • Kostnadseffektivt jämfört med traditionella metoder
 • Möjliggör svetsning av plåtar med olika stålsorter och dimensioner

Nackdelar

 • Höga investeringskostnader jämfört med traditionella metoder
 • Begränsad materialtjocklek (idag maximalt 25 mm genom hybridsvetsning)

Rekommendationer

Lasersvetsning är den bästa rekommenderade svetsmetoden för tunnare stål, höghållfasta och slitstarka stål.
Laser welding

Vårt erbjudande

SSAB Shape erbjuder lasersvetsning inklusive svetsning av breda och långa plåtar för extra stora tailor blanks:

 • Längder upp till 20 000 mm
 • Bredder upp till 5 000 mm
 • Tjocklek upp till 6 mm (8 mm är möjligt i vissa fall)

Vi kan även kombinera lasersvetsning med andra bearbetningsmetoder, till exempel formskärning (laser/plasma) och kantpressning för att möta dina krav på bearbetning av extra stora komponenter.

Lasersvetsningens kvalitet uppfyller kraven i EN 13919-1 C (nivå B på begäran)

our offer