Flamskärning

Gasskärning, även kallat Syrgasskärning, är en högproduktiv skärmetod som utvecklades för mer än 100 år sedan. Processen är en termokemisk process som kräver intensiv värme och ren syrgas. Ju renare syre, desto bättre.

 

Ta kontakt

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information eller en offert, kontakta oss
gärna. Vårt team är här för att hjälpa dig.

Metod

Materialet värms först upp av lågan tills antändningstemperaturen har uppnåtts, vilket är lägre än smältpunkten. Skärgasen kan t.ex. vara metan, acetylen eller propan. Då tillförs syre till den föruppvärmda ytan och reagerar med materialet genom att bilda järnoxid och producera värme exotermiskt. Det är den exotermiska reaktionen som fortsätter skärningsprocessen. När materialet brinner övergår den omedelbart till flytande järnoxid och rinner bort från skärzonen. En del av järnoxiden stannar kvar på arbetstycket och bildar en hård slagg, som kan avlägsnas genom slipning. 

Valet av gastyp och munstycke snabbar upp gasskärningsprocessen, vilket i sin tur minskar kostnaderna för arbetskraft. Medan syrestrålen bestämmer hastigheten i skärningen, påverkar gasen som används vid förvärmningen även starttiden för skärningen.

Valet av gas som används i processen beror på om operationen är manuell eller mekaniserad, vilken typ av arbete som ska göras och på materialet. Till exempel så har acetylen en låg-temperatur på 3160 grader Celsius, vilket gör det idealiskt för tunnplåt och fasskärning. Men acetylen är dyrare än andra gaser och genererar inte särskilt mycket värme. Det är alltså inte lämpligt för att skära stora plåtar.

Vid skärning av små delar ackumuleras värmen från skärlågan och förvärmningen i arbetsstycket. Ju mindre den skurna delen är desto större är risken att den veknar. När gasskärning används på plåt som är 30 mm eller tjockare måste avståndet mellan två snitt vara tillräckligt långt för att undvika hårdhetsförlust i hela komponenten.

Gasskärning ger mer värme och höjer temperaturen på arbetsstycken mer än alla andra skärmetoder. Kvaliteten på den slutliga skärytan kan vara utmärkt med en vass överkant, fyrkantig/plan yta och en vass slaggfri underkant.

method

Egenskaper Gasskärning

Fördelar

 • Låga kostnader för utrustning och förbrukningsmaterial
 • Lätt att använda
 • Brett spektrum av materialtjocklekar från 1 till över 400 mm (i allmänhet >25 mm)
 • Kan vara bärbar utrustning (för användning utanför verkstaden)
 • Lämplig för svetsförberedning och för fasskärning 

Nackdelar

 • Bred värmepåverkad zon genom hela tjockleken
 • Sämre toleranser jämfört med plasma
 • Risk för väteförsprödning på höghållfasta stålsorter och tjock plåt
 • Långsammare skärmetod än med plasma eller laser för tunnare plåt
 • Processen svår att automatisera jämfört med laser- eller plasmaskärningsmetoder på grund av värmedistorsion

Rekommendationer

Gasskärning är den mest ekonomiska skärmetoden för grovplåt (>25 mm) när det inte behövs snäva toleranser.
Flame cutting

Vårt erbjudande

SSAB Shape kan erbjuda gasskärningstjänster från våra egna servicecenter globalt och dessutom har vi ett nätverk av samarbetspartner. Vårt erbjudande omfattar:

 • Längder upp till 37 000mm
 • Tjocklek upp till 380mm

På många av våra servicecenter kan vi även kombinera gasskärning av delar med andra bearbetningsmetoder, till exempel kantbockning, för att möta alla dina krav.   

our offer