Produktdatamatriskod

Tillgång till all information med SSABs datamatriskod

Vad är SSABs datamatris?

Det är en tvådimensionell märkning enligt ISO/IEC-standarder (ECC200). Den kan läsas med en skanningsapp för mobiltelefon eller med separata skannrar.

Var finns koden?

Vi började 2019. Steg för steg uppdaterar vi våra märkningslinjer för att kunna märka alla produkter med koden. På plåtar placeras koden nedtill enligt fotot. För vissa andra produkter använder vi 2D-streckkoder eller QR-koder, men med samma funktion.

Vilken funktion har den?

Koden innehåller SSABs unika produkt-ID. Detta ID ger tillgång till all relevant produktinformation, såsom stålkvalitet, mått, tillverkningsdatum, egenskaper, rekommendationer och certifikat.

Hur skannar man?

Du kan använda en streckkodsläsarapp på din mobila enhet för att skanna koden. Vi håller på att utveckla produktinformationssidorna som märkningen länkar till. Under tiden kan du logga in i SSAB Customer Portal för att ta reda på mer om dina produkter.

Hur bäddar man in den i lokala system?

Koden kan användas i lokala system för att identifiera produkt-ID. Den sista delen av koden består av produkt-ID. Om du vill veta mer eller bädda in produktegenskaper och mer avancerade funktioner är du välkommen att kontakta oss!

Kodens uppbyggnad:
{hostname}{servicename}{productionsiteid}-{localproductid}
Exempel:
p.ssab.com/g/100-1157734203391
där:
{hostname}{servicename} = ““p.ssab.com/g/”.
{productionsiteid} = “100”.
{localproductid} = “1157734203391”

 

Vill du veta mer?