Styrelsens närvaro och oberoende

    Närvarostatistik 2020 Oberoende i förhållande till
Namn på styrelseledamot  Invald i styrelsen Styrelse-
möten
Ersättnings-
utskott
Revisions
utskott
bolaget och bolagsledningen bolagets större aktieägare
Bolagsstämmovalda1)            
Bengt Kjell, ordförande sedan 2015 2015 14 3 4 Ja Nej, styrelseledamot
i Industrivärden
Bo Annvik 2019 14 2 Ja Ja
Petra Einarsson 2014 14 3 4 Ja
Ja
Marika Fredriksson 2016 14 6 Ja
Nej, styrelseledamot
i Industrivärden
Marie Grönborg 2019 14 6 Ja Ja
Pasi Laine
2017 14     Ja Ja
Annareetta Lumme-Timonen2) 2020 9 4 Ja Nej, koncernledningsmedlem i Solidium Oy
Martin Lindqvist, VD och koncernchef 2011 14

Nej, VD och koncernchef
i bolaget
Ja
Arbetstagarrepresentanter
Sture Bergvall 2005 14 -
-
Tomas Karlsson
2015 14 - -
Patrick Sjöholm
2011 14 - -
Suppleanter
Mikael Henriksson2)
2017 14
- -
Tomas Jansson
2014 14 - -
Tomas Westman
2015 14 - -

1) Information kring arvoden återfinns i not 2 i Finansiella rapporter.
2) Nyvald på årsstämman den 1 april 2020