Styrelsens närvaro och oberoende

    Närvarostatistik 2022 Oberoende i förhållande till
Namn på styrelseledamot  Invald i styrelsen Styrelse-
möten
Ersättnings-
utskott
Revisions
utskott
bolaget och bolagsledningen bolagets större aktieägare
Bolagsståmmovalda1)            
Lennart Evrell, ordförande sedan oktober 2021 2021 9 6 8 Ja Ja
Bo Annvik 2019 9 6 Ja Ja
Petra Einarsson  2014 9 6 8 Ja Ja
Bernard Fontana2) 2022 7
Ja Ja
Marie Grönborg 2019 9   2 Ja Ja
Maija Strandberg 2021 9 6 Ja Ja
Mikael Makinen2) 2022 7 Ja Ja
Martin Lindqvist, VD och koncernchef 2011 9
    Nej, VD och koncernchef i bolaget Ja
Arbetstagar-representanter
Mikael Henriksson
2017 9 - -
Sven-Erik Rosén
2021 9 - -
Tomas Westman
2015 9 - -
Suppleanter
Tomas Jansson
2014 9
- -
Tomas Karlsson
2015 9 - -
Patrick Sjöholm
2011 9 - -

1) Information om arvoden finns i not B.4 i Finansiella rapporter.
2) Nyvald på årsstämman den 6 april 2022