Styrelsens närvaro och oberoende

    Närvarostatistik 2021 Oberoende i förhållande till
Namn på styrelseledamot  Invald i styrelsen Styrelse-
möten
Ersättnings-
utskott
Revisions
utskott
bolaget och bolagsledningen bolagets större aktieägare
Lennart Evrell2), ordförande sedan oktober 2021 2021 9 2 1 Ja Ja
Bo Annvik 2019 11 6 Ja Ja
Petra Einarsson  2014 12 6 6 Ja Ja
Marie Grönborg 2019 12 5 Ja Ja
Pasi Laine
2017 11  
Ja Ja
Maija Strandberg3) 2021 3
Ja Ja
Martin Lindqvist, VD och koncernchef 2011 12
    Nej, VD och koncernchef i bolaget Ja
Employee representatives
Mikael Henriksson
2017 12 - -
Tomas Jansson
2014 12 - -
Tomas Karlsson
2015 11 - -
Alternate members
Sven-Erik Rosén2)
2021 9
- -
Patrick Sjöholm
2011 12 - -
Tomas Westman
2015 12 - -

1) Information kring arvoden återfinns i not 2 i Finansiella rapporter.
2) Nyvald på årsstämman den 14 april 2021
3) Nyvald på extra bolagsstamman den 28 oktober 2021