Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 hålls onsdagen den 24 april 2024 i Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman skall ha inkommit till styrelsen för SSAB AB med skriftlig begäran härom senast onsdagen den 6 mars 2024 på adress:

SSAB AB
Attn: Chefsjuristen Lars Sjöbring
Box 70
101 21 Stockholm