EcoUpgraded

Vårt koncept EcoUpgraded sparar koldioxid både i stålproduktionen och under slutproduktens hela livslängd.

Tillsammans med våra kunder uppgraderar vi kontinuerligt material och utformning i olika tillämpningar. Fördelarna med att uppgradera till höghållfasta stål är till exempel lägre vikt, förbättrad bränsleekonomi och längre livslängd för produkten. Alla dessa aspekter är viktiga delar för att minska produktens koldioxidavtryck.

Vid en uppgradering från standardstål till SSABs höghållfasta stål, kan slutproduktens vikt minskas med bibehållen hållfasthet, samtidigt som man ökar slitstyrka och produktivitet. Detta är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv, eftersom den största miljöpåverkan uppstår vid slutproduktens användning.

I SSAB EcoUpgradeds app kan man ange typ av slutprodukt och användardata, för att få en beräkning och grafisk representation av möjliga besparingar:

  • Bränslebesparing under produktens livslängd

  • Koldioxidbesparing under produktens livslängd

  • Återbetalningstid för koldioxid

Hur man sparar koldioxid

SSABs koncept EcoUpgraded sparar CO2 både under ståltillverkning och under slutproduktens totala livslängd. Materialeffektiviteten och transporteffektiviteten bidrar båda till CO2 -besparingarna.

Med höghållfasta stål kan slutprodukten göras lättare (mindre mängd producerat stål). Med slitstarka höghållfasta stål håller slutprodukten också längre (längre livslängd). Med lägre vikt behöver slutprodukten mindre mängd bränsle för samma sträcka (lägre bränseförbrukning). Färre turer för samma last är resultatet när den reducerade egna vikten leder till ökad nyttolast (högre kapacitet).

Samlade CO2 -besparingar

CO2 -besparingarna skiljer sig mellan olika tillämpningar beroende på om slutprodukten är viktkritiskt eller inte. I icke viktkritiska tillämpningar kommer CO2 -besparingarna från lägre vikt och mindre mängd producerat stål. Om vikten på tillämpningen är kritisk bidrar den högre lastkapaciteten till besparingarna. Dessutom bidrar användningen av slitstål till en längre livslängd.

Återbetalningstid för CO2

Genom att uppgradera med stål från SSAB kan användare snabbt kompensera för CO2 -utsläpp från stålproduktionen under användningen av produkten. När man har nått break-even fortsätter tillämpningen att leverera CO2 -besparingar som motsvarar många gånger den ursprungliga CO2 -belastningen.

Beräkningar av EcoUpgraded-konceptet