SSAB och året som gått


Den 2 april i år var en historisk och rolig dag för oss på SSAB i Luleå. Då fattade SSABs styrelse beslut om att gå vidare med nästa steg i SSABs omställning genom att bygga ett toppmodernt fossilfritt stålverk i Luleå. När det är klart kommer SSAB att avveckla nuvarande produktion med koksverk, masugn och stålverk. Detta kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7 procent.

Det nya stålverket kommer att ha en kapacitet på 2,5 miljoner ton per år och bestå av två ljusbågsugnar, avancerad skänkmetallurgi med integrerat valsverk för tillverkning av SSABs specialstål, samt en anläggning med kallvalsning och galvanisering.

Stålverket kommer att använda en mix av fossilfri järnsvamp från HYBRITs demonstrationsanläggning i Gällivare och återvunnet stålskrot som råvara.

Den totala investeringen i Luleå uppskattas till 52 miljarder kronor. Miljötillstånd väntas mot slutet av 2024 och när det är klart kan bygget påbörjas. Det nya stålverket planeras vara i bruk under andra halvan av 2028 och nå full kapacitet ett år senare.

 

Vad händer under sommaren och hösten?


I augusti har SSAB Luleå ett längre driftstopp. Då stannar vi produktionen i masugn och stålverk för att genomföra viktiga miljöinvesteringar och underhåll.

Det största projektet gäller stålverket där vi genomför en stor investering för att minska våra stoftutsläpp. Projektet innebär att utrustningen runt de två konvertrarna byggs om för att ytterligare ”kapsla in” ugnarna och samla upp stoftet från processen. Vi genomför också flera åtgärder för att minska bullret från anläggningarna, bland annat på masugnens kyltorn och genom att ljudisolera stoftfilter och hörnstationer.

Under augusti–september har Lulekraft ett underhållsstopp som kan ge en del störningar i form av fackling från SSAB. När vi inte kan skicka vidare gas till kraftvärmeverket i normal omfattning måste vi fackla gasen under tiden och det kan orsaka ökat buller. Det gäller hela september och börjar av oktober. Som vanligt används i första hand facklan som är placerad längre in på verksområdet för att minska bullret för närboende.

Under augusti sker ingen fackling eftersom vår produktion i masugnen står stilla.

 

Information från Linde


Linde stannar sin anläggning för underhåll under augusti och visst buller kan förekomma från processen vid nedstängning och uppstart. Det gäller 3–5 augusti samt 21–23 augusti. Under tiden mellan ned- och uppkörning av fabriken så kommer Linde inte att orsaka närboende något extra buller utifrån de aktiviteter som finns inplanerade. Med tanke på närboende så ska Linde göra allt de kan för att reducera buller klockan 22.00–6.00 under nerkörning och uppstart, dock kan de tyvärr inte garantera att inte kortvarigt buller kan förekomma.

 

Närboendeträff


Den 18 juni bjöd vi in våra grannar till Närboendeträff på SSAB. Då berättade vi bland annat om vad som händer i sommar och om planerna för det nya stålverket, men deltagarna fick också veta mer vårt samhällsengagemang inom kultur och jämställdhet, allt från kulturfrukost till pappasnack.

Avslutningsvis gavs alla möjlighet att besöka vårt nya showroom, som vi är väldigt stolta över.

 

Kontakt


Om du har ytterligare frågor om SSAB:s verksamhet i Luleå kan du kontakta

SSAB:s miljöavdelning i Luleå: 0920-922 97, [email protected]

Karin Edfast, kommunikationsansvarig SSAB Luleå: 0920-927 78

Martin Gidlund, kommunikationsansvarig omställning Luleå: 070-450 59 03

www.ssab.com

 

Frågor till Linde


Björn Ek, plant manager Luleå, 073-636 50 41