Avtalet mellan SSAB och Nordec är ett viktigt steg mot en effektiv leveranskedja för fossilfritt stål. SSABs mål är att lansera fossilfritt stål i kommersiell skala under 2026, och med avtalet säkrar Nordec sina volymer inom SSABs produktionskapacitet. SSAB väntas inledningsvis leverera små mängder fossilfritt stål till ett första pilotprojekt och i framtiden kommer större volymer fossilfritt stål att levereras i takt med att produktionen ökar.

Det fossilfria stålet kommer bland annat att användas i stomkonstruktioner till byggnader, fasader och stålbroar. Samarbetet stödjer Nordecs mål om minskade koldioxidutsläpp fram till 2030 samt SSABs mål att utveckla en fossilfri värdekedja.

– Som en ledande leverantör av stålstommar i Norden är det av yttersta vikt för Nordec att satsningarna på fossilfri ståltillverkning sker på ett målmedvetet sätt. Samarbetet med SSAB bidrar starkt till vår strategi för grön omställning och till att nå våra utsläppsminskningsmål, säger Kalle Luoto, VD för Nordec Group.

– Vi är glada över att kunna stödja Nordecs hållbarhetsmål inom bygg- och broindustrin med vår expertis. Det fossilfria stål vi producerar har samma höga kvalitet men betydligt mindre klimatpåverkan jämfört med stål som bygger på traditionell masugnsteknik. Det bidrar till att minska våra kunders koldioxidavtryck och ger dem en konkurrensfördel på marknaden, säger Lotta Ruottinen, försäljningschef på SSAB Europe.

SSAB planerar att revolutionera hela ståltillverkningsprocessen. SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-projektet, i vilket man utvecklar en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion och ersätter koks som traditionellt använts vid järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas. Denna process eliminerar i praktiken koldioxidutsläppen från ståltillverkningen.

Nordec Group Oy är en av Nordens ledande leverantörer av stålkonstruktioner och fasadlösningar för byggprojekt och har en stark ställning i Central- och Östeuropa samt i Polen, Litauen, Tjeckien och Slovakien. Företaget har lång erfarenhet av att designa, tillverka och installera stommar, fasader och broar. Nordecs huvudråvara är stål. Tjänsteutbudet omfattar enplansbyggnader, flervåningsbyggnader, tunga industribyggnader, broar och fasadkonstruktioner.

Mer information om Nordec finns på bolagets webbplats www.nordec.com.

Mer information:
Lotta Ruottinen, SSAB Europe, [email protected], tfn +358 50 314 3415
Magnus Thelm, Nordec Group, [email protected], tfn +46 70 983 3412