Från vänster: Olavi Huhtala från SSAB och Maurizio Achilli från Manitou plus en Manitou teleskoplastare.

SSAB levererar redan specialstål och höghållfast stål till Manitou Group, en tillverkare av arbetsmaskiner baserad i Frankrike. Nu breddar företagen sitt samarbete genom att addera framtida leveranser av de utsläppsfria stålen SSAB Fossil-free och SSAB Zero®.

Båda stålsorterna produceras i princip utan fossila koldioxidutsläpp, vilket kommer att göra det möjligt för Manitou Group att tillverka en ny generation hållbara produkter, till exempel teleskoplastare, skyliftar och gaffeltruckar, med radikalt lägre koldioxidavtryck.

– Vi är glada att välkomna Manitou Group som en fossilfri partner till SSAB. Vårt mål är att revolutionera hur stål tillverkas och bana väg för en grönare framtid. Tack vare kunder som Manitou Group som delar vår ambition om att minska koldioxidutsläppen kan vi skapa tidiga marknader för utsläppsfritt stål, säger Olavi Huhtala, divisionschef för SSAB Europe.

– Vi arbetar nära våra leverantörer för att minska våra indirekta koldioxidutsläpp och erbjuda våra kunder mer hållbara produkter. Samarbetet med SSAB är väldigt viktigt för oss eftersom stål utgör det huvudsakliga råmaterialet i våra produkter, säger Maurizio Achilli, VP Sourcing på Manitou Group.

SSAB siktar på att revolutionera ståltillverkningen och bli först att producera fossilfritt stål i kommersiell skala. Manitou Group siktar på att minska sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp (scope 1 och 2) med 46,3 procent och sina koldioxidutsläpp för varje timme som maskinerna används med 33,7 procent (scope 3) till 2030.

Om SSAB Fossil-freeTM och SSAB Zero®

SSAB Fossil-freeTM tillverkas med den unika HYBRIT®-teknologin som utvecklats av SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall. I stället för att använda kol för att ta bort syret från järnmalmen använder HYBRIT®-teknologin vätgas, tillverkad med fossilfri el, för att göra järnsvamp till ståltillverkningen. Koldioxidutsläppen elimineras och restprodukten blir i stället vatten. SSAB Zero® är stål som tillverkats från återvunnet skrot med fossilfri energi och biogas. SSAB Zero® lanserades i kommersiell skala 2023 och har mindre än 0,05 kg koldioxidutsläpp per kg stål i scope 1 och 2.

Läs mer om Manitou på deras hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Molin, SSAB pressekreterare, [email protected], tel: +46 76 110 46 76
Franck Lethorey, Manitou Group press contact, [email protected], +33 (0)7 86 70 85 6