SSAB Brahestad och framtida mini-mill

Omställningen till fossilfri stålproduktion kräver nytänkande och forskning om hela ståltillverkningsprocessen. Övergången till fossilfri ståltillverkning har en bred påverkan på ståltillverkningsprocessen: smält- och valsningsprocessen, sidoströmmarna och i betydande grad produktionen och användningen av elektrisk energi. Forskningsprojektet fokuserar bland annat på att besvara frågor om detaljerna i en produktionsprocess av mini-mill-typ.

– Även om tillverkningsprocesserna för fossilfritt stål är välkända på principiell nivå finns det fortfarande många utmaningar som måste lösas innan början av 2030-talet. FFS-projektet, som avslutades i slutet av 2023, var framgångsrikt och gav mycket ny kunskap om tillverkningstekniker för fossilfritt stål, energifrågor och hållbarhet. Projektet planerades ursprungligen som en 2+2-årig projekthelhet, och nu har vi startat den andra fasen med ett nytt konsortium, säger Jarmo Lilja, chef för processutveckling på SSAB, som ansvarar för projektet.

Med tanke på den planerade nya mini-mill-baserade produktionen i Brahestad har SSAB definierat fokusområdena för forskningen som tunngjutnings- och direktvalsningsteknik, elektrisk smältning av återvunnet stålskrot och vätgasreducerad järnsvamp i ljusbågsugnar samt återvinning och nyttjande av sekundära material. Som ett resultat av det avslutade FFS-projektet har man hittat nya möjligheter att till exempel använda biokol för skumning av slagg i ljusbågsugnar.

FFS2-konsortiet består av tio företag och tre forskningsinstitut. Forskningsinstituten är Uleåborgs universitet, VTT och Åbo Akademi. Projektet finansieras av Business Finland och koordineras av miljökonsultföretaget Macon Oy.

– Det nya projektet gör det möjligt att fördjupa sig i undersökningen av de kritiska tillverkningsstegen för vätebaserat stål med hjälp av våra egna unika testanläggningar tillsammans med internationella toppforskare i Tyskland, Österrike, Sverige och Kanada, säger Timo Fabritius, professor i processmetallurgi vid Uleåborgs universitet.

Stålindustrins inverkan på den finska ekonomin är betydande. Stålindustrin sysselsätter direkt och indirekt 27 000 personer i Finland. Stålindustrin står också för de största koldioxidutsläppen och cirka 7 % av Finlands totala utsläpp. FFS2-projektet är mycket viktigt för att stärka stålindustrins konkurrenskraft samtidigt som man minskar stålindustrins koldioxidutsläpp.

Mer information:

Projektwebbplats: www.ffs2.fi
Projektansvarig för FFS2-projektet processutvecklingschef Jarmo Lilja, SSAB Europe Oy: [email protected], +358 40 5578892
Medlem i FFS2-styrgruppen professor Timo Fabritius, forskningsenhet för processmetallurgi, Uleåborgs universitet: [email protected], +358 40 554 6683
FFS2-projektkoordinator Mikko Ahokas, Macon Oy: [email protected], +358 40 502 5249