Foto: Scania

SSAB Europe och VR Transpoint är ledande inom planering och drift av logistikkedjor som syftar till att minska koldioxidutsläppen enligt en snäv tidsplan. VR investerar i två helelektriska trailerkombinationer som kommer att användas för stålleveranser till SSABs kunder i närheten av Hämeenlinna-verket. De helt eldrivna lastbilarna representerar den senaste tekniken och eftersom en elmotor i sig inte avger något buller kommer den att minska bullerstörningarna. Lastbilarna kommer att tas i drift mot slutet av året.

Målet är att elektrifiera tunga transporter

SSAB Europe kommer att bygga laddningspunkter för tunga fordon vid Hämeenlinnaanläggningen. De nya eldrivna lastbilarna kommer att transportera SSABs stålprodukter direkt till kunderna inom en radie på något mer än 100 kilometer från Hämeenlinnaanläggningen.

- Det här projektet stödjer vårt mål att till stor del eliminera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet runt 2030. Även våra kunder strävar efter att minska koldioxidutsläppen i sina verksamheter. Vi vill göra vår del för att möjliggöra elektrifieringen av transporten av våra produkter genom att tillhandahålla laddningspunkter som ännu inte är allmänt tillgängliga för tunga fordon, säger Anders Ek, platschef på SSAB Hämeenlinna.

- Det är också viktigt att minska utsläppen från vägtransporter. Skräddarsydda logistiklösningar för kunderna är en del av vår strategi för att ytterligare minska transportutsläppen. Att investera i en ny miljövänlig flotta kommer att hjälpa oss att förbättra transport- och energieffektiviteten samt minska trafikutsläppen, säger Tommi Välimäki, chef för VR Transpoints väglogistik.

Under 2023 tecknade företagen nya avtal om transport av råvaror och produkter med järnväg och väg. På årsnivå motsvarar det transporter på nästan två miljoner ton. Genom att utveckla verksamheten tillsammans har vi inte bara uppnått effektiva transportkedjor utan även betydande utsläppsminskningar. Företagen har tidigare tillsammans utvecklat det största finska godståget, ett 690 meter långt megatåg som väger 5 200 ton i fullastat tillstånd och en så kallad mammutlastbil, som är en av de största trailerkombinationerna i regelbunden drift på finska vägar. Enskilda transporter med högre volymer har bidragit till att förbättra effektiviteten och säkerheten och leverera miljöfördelar.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har gett stöd till VR:s och SSAB:s gemensamma projekt som syftar till att möjliggöra utsläppsfria tunga industritransporter. De insamlade uppgifterna kommer att användas i Tampere universitets och VTT Tekniska Forskningscentrums projekt Six Hove, som genom en förstudie syftar till att elektrifiera tunga transporter och minska utsläppen.


Foto: Scania

Fakta om ellastbilen:

  • Längd: 20 meter
  • Totalvikt: 64 ton
  • Bärförmåga: 43 ton
  • Tillverkare: Scania