SSAB har tecknat avtal med Spanienbaserade Gestamp, en ledande tillverkare av lättvikts- och säkerhetskomponenter för fordonsindustrin, om leverans av fossilfritt stål för kaross- och chassisystem.

Gestamp är ett multinationellt företag inriktat på konstruktion, utveckling och tillverkning av högteknologiska metallkomponenter för de största fordonstillverkarna. Företaget utvecklar produkter med innovativ design för att åstadkomma lättare och säkrare fordon, med lägre energiförbrukning och mindre miljöpåverkan. Produkterna omfattar områdena kaross, chassi och mekanismer. Gestamp är verksamt i 24 länder, med 115 produktionsanläggningar (varav 5 under uppförande), 13 FoU-center och nästan 43000 anställda globalt.

 

”Samarbetet med SSAB inom fossilfritt stål kommer att stärka Gestamps förmåga att utveckla innovativa och hållbara fordonskomponenter som möjliggör lättare, säkrare fordon och därmed minskar energiåtgången och miljöpåverkan. Detta kommer också starkt att bidra till Gestamps hållbarhetsmål”, säger Gestamps inköpschef Javier Imaz.

”Det är ett nöje att hälsa Gestamp välkommen som partner till SSAB Fossil-free™ steel. Tillsammans kan vi hjälpa fordonsindustrin att uppfylla allt starkare krav på minskade koldioxidutsläpp från både tillverkare och konsumenter, och därmed leverera fler hållbara bilar till slutanvändarna”, säger Tony Harris, försäljnings- och affärsutvecklingschef på SSAB Europe.

Avtalet markerar en ny fas i Gestamps och SSABs långvariga samarbete som innefattar alla delar av utvecklingsprocessen – från försäljning till produktion, testning och kundupplevelse – och är ett utmärkt exempel på företagssamverkan inom stålprodukter.

SSAB siktar på att revolutionera hela ståltillverkningsprocessen. SSAB planerar att leverera fossilfritt stål i kommersiell skala under 2026, och att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030. SSABs tillverkningsprocess för fossilfritt stål eliminerar praktiskt taget alla koldioxidutsläpp. Biprodukten från ståltillverkningen kommer att vara vatten. I denna process kommer kokskol, som traditionellt använts för järnmalmsbaserad ståltillverkning, att ersättas med fossilfri el och vätgas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Molin, pressekreterare på SSAB, [email protected], +46 76 110 4676
Miguel Bañón Penalba, ansvarig för innehåll och medierelationer, Gestamp, [email protected],
+34 619 406 058 / +34 658 508731

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.
Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.