– SSAB anser att en grön omställning inte bara är nödvändig, utan också möjlig. En klimatvänlig framtid är inom räckhåll, men för att detta ska lyckas måste ambitionen och takten på klimatomställningen öka, inklusive framtagandet av stödjande policyramverk.  SSAB har tillsammans med våra partners redan visat att vår fossilfria stålteknologi fungerar och är nu ivriga att skala upp produktionen, säger Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

SSAB vill även se en gemensam metod för mätning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp. Detta skulle bidra till att skapa transparens i försöken att minska koldioxidutsläppen inom olika ståltillverkningsprocesser. Det skulle också skydda och stärka trovärdigheten i rapporteringen av koldioxidutsläpp inom stålindustrin.

Slutligen behöver kunder och slutanvändare kunna förstå och jämföra olika stålprodukters koldioxidavtryck, något som bör redovisas i miljövarudeklarationer.

SSAB leder stålindustrins gröna omställning och levererade 500 ton fossilfritt stål till strategiska kunder redan under 2022. Den banbrytande HYBRIT-tekniken, som har utvecklats tillsammans med våra partners LKAB och Vattenfall, har visat sig fungera i pilotskala och SSAB arbetar med strategiska kunder för att utveckla fossilfria värdekedjor.

– Stålindustrin står för drygt 7-9 procent av globala koldioxidutsläpp, men stål behövs överallt. Utan omställningen blir stålindustrins globala klimatmål svåra att nå, säger Martin Pei.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, Press officer SSAB, [email protected], +46 73 655 1117