FEED-studien ska utreda möjligheterna att tillverka fossilfri järnsvamp i industriell skala i Brahestad samt en anläggning för vätgasproduktion. Studien planeras vara genomförd under första kvartalet 2024.

Initiativet är en naturlig fortsättning på det redan pågående, gemensamma forskningsprojektet FFS – Towards Fossil-free Steel, som startade i februari 2021 och stöds av Business Finland.

SSABs styrelse fattade i januari 2022 ett inriktningsbeslut om att ställa om det nordiska produktionssystemet till att vara i stort sett koldioxidfritt omkring 2030. Under 2022 har SSAB producerat och levererat 500 ton fossilfritt stål.

I mars 2023 togs ytterligare ett viktigt steg, när SSAB introducerade SSAB Zero, ett koldioxidfritt stål baserat på återvunnet skrot och tillverkat med fossilfri energi. När SSAB i Oxelösund byggs om kommer man att kunna producera stål utan koldioxidutsläpp, med en flexibel mix av fossilfri järnsvamp och skrot som råvara, med start under fjärde kvartalet 2026.

*FEED = Front-End Engineering Design är en teknisk design som används för kontroll av projektkostnader och noggrant planera ett projekt innan ett färdigt upphandlingsunderlag skickats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, VP Head of Corporate Identity and Group Communications, +46 722 33 52 88
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46 73 655 1117