SSAB Zero™ kommer att användas i produktionen av Epirocs Smart and Green-serie av batterielektriska gruvtruckar och lastare, som möjliggör gruvdrift under jord med nollutsläpp. Samarbetet mellan SSAB och Epiroc är en del av Epirocs långsiktiga åtagande att producera världens grönaste maskiner, samt SSABs mål att bidra till att skapa fossilfria värdekedjor.

– SSAB Zero™ breddar vår nollutsläppsportfölj och stärker affärserbjudandet, vilket gör att vi kan leverera stål med nollutsläpp till våra kunder redan i år. Efterfrågan på denna sorts stål är stor och det är glädjande att ha ett sådant erbjudande på plats, säger Thomas Hörnfeldt, chef för Hållbara Affärer på SSAB.

– Vi är väldigt stolta över att använda SSABs banbrytande lösningar för att minska fossila koldioxidutsläpp. Det här är ett av många sätt som vi accelererar transformationen inom gruvindustrin – samtidigt som vi hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, säger Sami Niiranen, President på Epiroc Underground-divisionen.

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin. SSAB kompenserar inte för koldioxidutsläpp.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46736551117
Ann-Sofie Andersson, Global Manager Branding and Communications, Underground division, [email protected], +46721 838 434