Avtalet stärker ytterligare Peab och SSABs gemensamma arbete för att skapa lösningar till minskade koldioxidavtryck i bygg- och fastighetsbranschen, som står för cirka 20 procent av de totala CO2-utsläppen i Sverige. Den primära orsaken till CO2-utsläpp från Peabs verksamhet är användningen av olika material, såsom stål, i produktionen. Peab har ett övergripande miljömål att vara klimatneutralt senast 2045 – med ett mål att minska koldioxidintensiteten för insatsvaror med 50 procent till 2030.

Det är fantastiskt att vi nu kan addera SSAB Zero™ som en ny stålprodukt i vår nollutsläppsfamilj, eftersom det gör det möjligt för oss att både möta kundernas efterfrågan tidigare och ta ytterligare ett steg mot att mildra klimatförändringarna. Vi ser fram emot att fördjupa vårt partnerskap med Peab genom att ta SSAB Zero™ till byggbranschen, säger Thomas Hörnfeldt, chef för Hållbara Affärer på SSAB.

Klimatet kan inte vänta. På Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Vi har ett stort ansvar inom bygg-och anläggningsbranschen och genom att använda SSAB Zero kan vi bidra till att nå målet att bli klimatneutrala 2045. Det är en milstolpe inte bara för Peab utan för hela branschen, säger Elisabet Stadler, Miljöchef Peab.

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och  användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin. SSAB kompenserar inte för koldioxidutsläpp.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46736551117
Katarina Hugo, press officer Peab,
[email protected], +46104568600