SSAB har haft en betydande goodwillpost i balansräkningen, i huvudsak relaterat till förvärven av Ipsco och Rautaruukki som genomfördes 2007 respektive 2014. Dessa förvärv har lagt grunden till dagens SSAB och bidragit med goda resultat och kassaflöden genom åren. Nedskrivningen om 33,3 Mdkr behandlas som en jämförelsestörande post och bokförs i rapporten för fjärde kvartalet 2022. SSABs finansiella position är stark och nedskrivningen påverkar inte det underliggande resultatet, kassaflödet eller förmågan att följa policyn för aktieutdelning. Bakgrunden till nedskrivningen är ränteuppgången och en mer försiktig metod avseende prövning av nedskrivningsbehov. SSAB inleder nu arbetet för verkställa strategin för att ställa om till fossilfri stålproduktion utan koldioxidutsläpp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel. +46 72 233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 07.25 CET.