Lovisa Bjurell och Joel Svensson har gått en högskoleingenjörsutbildning med inriktning hållbara energisystem inom energiteknik på Högskolan Dalarna. Under våren 2022 har de genomfört sitt examensjobb på SSAB i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

 

Uppdraget var att undersöka om det finns potential för att installera solcellsanläggningar på SSAB i Borlänge, både om det går och hur mycket det skulle ge.

  • Kort och gott kan man säga att ja det finns potential för solcellsanläggningar och det skulle ge rätt bra effekt, säger Lovisa Bjurell.

Enligt hennes och Joel Svenssons uträkningar skulle man kunna installera 147 000 kvadratmeter solcellspaneler på SSAB Borlänges industriområde. Dessa skulle kunna producera närmare 24 GWh på ett år.

  • 24 GWh motsvarar 1200 eluppvärmda villor på ett år, och toppeffekten är upp till 22 megawatt och det är mer än vad vi trodde när vi började undersöka detta, förklarar Lovisa Bjurell.

24 GWh är cirka sex procent av den el som SSAB Borlänge köper in i dag.

  • Det är en intressant studie som Lovisa och Joel har gjort och vi kommer att titta vidare på detta, förklarar Matts Persson, energistrateg på SSAB Borlänge, som har varit Lovisas och Joels handledare.
 

Många takvandringar

 

Examensjobbet har inneburit många vandringar på tak för Lovisa Bjurell och Joel Svensson.

  • Vi har nog varit upp och vandrat på de flesta taken för att se om det är möjligt att placera solcellsanläggningar, vissa tak ligger i skugga så de har vi fått stryka, medan andra har varit mycket större än vi trodde, berättar Joel Svensson.
  • Vi trodde att alla skorstenarna skulle skugga många tak men där hade vi fel. Visst är det många skorstenar men takytorna är avsevärt fler än vad vi hade kunnat ana, berättar Lovisa Bjurell.

De har undersökt om det finns möjliga platser för solcellsanläggningar på Islingby-området och Savelgärdet.

  • Det är lätt att glömma bort att även stora öppna ytor på marken kan vara bara platser för solpaneler.
 

Testat olika paneler

 

I deras rapport föreslår de en blandning av tak, fasader och markytor som lämpliga platser för solcellsanläggningar. Savelgärdet är en plats, Pyjamashuset som vetter mot söder en annan, här föreslår Lovisa Bjurell och Joel Svensson att man nyttjar både tak och fasad.

För att få fram vilka tak som skulle löna sig har de använt sig av ett dataprogram där de kan simulera vilken effekt det skulle ge med olika solpaneler.

  • Vi har räknat med paneler som ger olika mycket effekt för att se vilka som skulle lämpa sig bäst, förklarar Joel Svensson.
  • Det är jättemycket att ta hänsyn till när man räknar på detta, kostnaderna för de olika panelerna och vad de ger i förhållande till pris, inflikar Lovisa Bjurell.
 

Solenergi en av flera källor

 

Efter att ha testat tre olika sorters paneler kom de fram till att de monokristallina panelerna ger högsta installerade effekt och energiutbyte. Men den viktigaste slutsatsen som Lovisa Bjurell och Joel Svensson kom fram till är att det finns potential i solcellsanläggningar på SSAB i Borlänge.

  • Vi behöver alla former av förnybara energikällor och solceller kommer att vara en av dessa i framtiden. Om vi ska få ett hållbart energisystem måste vi tänka lite längre och inte fastna i de kortsiktiga vinsterna, säger Lovisa Bjurell och Joel Svensson.

 

Så här skulle det kunna se ut med solcellsanläggningar på Savelgärdet som ligger öster om SSAB Borlänges industriområde.