Koncernchefens kommentar – stark start på 2022 i turbulent omvärld

SSABs första kvartal präglades av höga stålpriser och resultatet ökade till rekordnivå. Samtliga affärsområden redovisade starka resultat, vilka kompenserade mer än väl för det oplanerade stoppet vid masugnen i Raahe, vissa produktionsstörningar för SSAB Americas samt högre råmaterialkostnader. Den tragiska situationen med kriget i Ukraina påverkar stålmarknaderna och SSAB. Vi har en mindre verksamhet i landet genom Ruukki Construction och vår främsta prioritet är att bistå våra anställda och deras familjer så långt det är möjligt.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 ökade till 8 377 (1 993) Mkr. Nettokassaflödet uppgick till 2,9 (1,2) Mdkr för första kvartalet och koncernen hade en nettokassa om 5,7 Mdkr vid utgången av första kvartalet.

SSAB Special Steels rörelseresultat för första kvartalet steg till rekordhöga 2 104 (914) Mkr och marginalen ökade till 26,7 (17,8) %. SSABs höghållfasta stål stödjer bland annat våra kunders hållbarhetsstrategier och deras strävan att förbättra produktiviteten och hållbarhetsprestandan i maskiner och annan utrustning.

SSAB Europes rörelseresultat för första kvartalet steg till 3 250 (758) Mkr och marginalen steg till 25,7 (8,6) %. SSAB Americas rörelseresultat ökade till 2 992 (258) Mkr och marginalen steg till 40,1 (7,1) %.

Kvartalet har på många sätt påverkats av den tragiska situationen i Ukraina. SSAB stoppade direkt försäljningen till Ryssland och Belarus och har tills vidare stoppat nya inköp av bland annat malm och kol från Ryssland. En rad åtgärder har vidtagits för att säkra tillgång till råmaterial, men det finns risker för störningar relaterade till sanktioner och andra effekter från kriget i Ukraina. Kriget har medfört en uppgång i både råvarupriser och stålpriser. Orderingången steg temporärt under första kvartalet, till följd av att våra kunder ville säkra tillgången på stål.

Ruukki Construction har en mindre verksamhet i Ukraina och vi hjälper våra medarbetare och deras familjer, bland annat med transporter och boende för de som velat lämna krigszonen och ta sig till Polen och andra närliggande länder.

Utsikterna för efterfrågan och leveranser för andra kvartalet präglas av en viss osäkerhet, bland annat har fordonsindustrin problem med komponentförsörjning och det finns fortsatta flaskhalsar i logistikkedjorna.

I januari 2022 fattade SSAB ett inriktningsbeslut att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera företagets gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Arbetet med förstudierna för de planerade mini-mills i Luleå och Raahe fortgår. I april fick HYBRIT-initiativet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, officiellt stöd från EU, som ett av sju utvalda projekt under Innovationsfonden. Stödet uppgår till totalt 143 MEUR och består av 108 MEUR för HYBRITs demonstrationsanläggning i Gällivare, 30 MEUR för SSAB för konverteringen av Oxelösund och 5 MEUR för LKAB för demonstration av fossilfri produktion av DR-pellets.

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för första kvartalet 2022 klockan 09.30 tisdagen den 26 april 2022.

Rapporten för första kvartalet 2022 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 63 1913 1422

Konferens ID: 86129566#

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/rwd2jatt

För ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 07.30 CEST.