Mikael Bratt, vd för Autoliv (vänster) och Martin Lindqvist, vd för SSAB (höger).

– Vi ser fram emot att arbeta med Autoliv och att starta processen med att forska och utveckla innovativa fossilfria stålkomponenter för deras bilsäkerhetsprodukter. Tillsammans med Autoliv sätter vi igång ett antal pilotprojekt med syfte att minska klimatpåverkan och stärka konkurrenskraften, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

– Vi har bestämt oss för att som det första bilsäkerhetsföretaget bli koldioxidneutrala i den egna verksamheten till 2030, och har vidare som mål att uppnå nettonollutsläpp i hela vår leverantörskedja till 2040. Vi ska minska koldioxidutsläppen genom att använda förnybar el i våra egna och leverantörernas verksamheter, förbättra energi- och materialeffektiviteten samt använda logistik och material med låga koldioxidutsläpp. Nu går vi från ord till handling och vi har en bra ställning för att fortsätta stödja våra kunder och samarbetspartners i att nå sina hållbarhetsmål. En gradvis övergång till fossilfritt stål i våra produkter är ett viktigt steg för att uppfylla våra klimatmål, säger Mikael Bratt, vd och koncernchef för Autoliv.

År 2026 har SSAB för avsikt att förse marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala efter omställning av Oxelösunds masugnar till produktion med ljusbågsugn. SSAB:s stålproduktion baseras på järn från HYBRIT-tekniken som ersätter kol och koks, som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas. Processen eliminerar i stort sett koldioxidutsläpp i stålproduktionen. Den 18 augusti kunde SSAB visa upp det första stålet gjort med vätgasreducerat järn.

SSAB, LKAB och Vattenfall skapade HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, 2016 med målet att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, Press Officer SSAB, [email protected], +46 73 655 11 17
Gabriella Ekelund, Senior Vice President Communications, Autoliv, +46 (70) 612 64 24