”Användningen av fossilfritt stål är ett viktigt steg för att Ruukki ska kunna förverkliga hållbarhetslöftet ’Mot koldioxidneutrala byggprodukter’. Vi har förbundit oss att utveckla vårt erbjudande så att våra kunder kan minska sina koldioxidutsläpp, och vi söker kunder att samarbeta med för att skapa en fossilfri värdekedja under hela byggnadens livscykel”, säger Sami Eronen, VD för Ruukki Construction.

Användningen av fossilfritt stål är del av Ruukkis nya hållbarhetsstrategi som är uppdelad på tre områden: erbjudande, verksamhet och ansvarsfull partner

Ruukki kan skapa störst effekter i form av minskade koldioxidutsläpp inom hållbart erbjudande och verksamhet. Användning av fossilfritt stål i vårt erbjudande kommer att minska koldioxidutsläppen med omkring 85 procent. Dessutom kan våra energieffektiva vägg- och taklösningar minska energianvändningen med upp till 30 procent under byggnadens livscykel. I vår egen verksamhet strävar vi efter att ytterligare minska våra koldioxidutsläpp med 25 procent till år 2026.

Som ansvarsfull partner är Ruukkis ambition att vara det säkraste företaget i byggproduktbranschen, ha branschens mest engagerade personal och ha branschens nöjdaste kunder.

Med HYBRIT-teknik strävar SSAB efter att bli det första stålföretaget i världen att erbjuda fossilfritt stål på marknaden år 2026. HYBRIT är ett gemensamt projekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall.

Läs mer om Ruukkis hållbarhetsstrategi på Ruukki-webbplatsen www.ruukki.se/sustainability 

Mer information får du om du kontaktar: 
Anna Talas, Head of Commercial Excellence and Communications. anna.talas @ ruukki.com
tel. +358 50 517 9181