SSAB har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser (CO2e) med 35 procent till 2032 (basår 2018). Målet gäller såväl direkta som indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) och ligger i linje med målsättningen att hålla den globala uppvärmningen väl under 2°C. Detta mål har nu godkänts av Science Based Targets initiative.

- Genom att ansluta oss till Science Based Targets visar vi att vårt mål är baserat på den senaste vetenskapen inom klimatområdet. Vi hoppas att vi på detta sätt kan inspirera och visa vägen för andra industrier. Att sätta tydliga och transparenta mål och noga följa upp dem är en viktig framgångsfaktor, säger Christina Friborg, Executive Vice President och Head of Sustainability, SSAB. 

SSABs övergripande mål att är att bli fossilfria år 2045. SSABs plan är att ställa om till en fossilfri ståltillverkningsprocess baserad på den nya vätgasbaserade HYBRIT-tekniken som SSAB utvecklar tillsammans med LKAB och Vattenfall inom ramen för HYBRIT-initiativet. SSABs ambition är att vara först med att erbjuda marknaden fossilfritt stål redan 2026, och därefter ställa om alla produktionsorter till att bli fossilfria.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mia Widell, Presschef, [email protected], +46 76 527 25 01

Om Science Based Targets initiave 
Science Based Targets initiave är en organisation som uppmuntrar företag att sätta vetenskapligt förankrade mål som ökar deras konkurrenskraft i övergången till ett utsläppssnålt samhälle. Organisationen är ett samarbete mellan CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Initiativet definierar och främjar best-practise vid vetenskapligt baserad målsättning, erbjuder stöd och vägledning för att minska hinder för att anta målen och utvärderar och godkänner företagens mål oberoende.