2019 gick 45 personer i pension varav 33 deltog i veteranfesten som ägde rum på Domnarvsgården. Trettio personer hade varit anställda i 25 år under 2019 varav 25 deltog i festen.
Efter avtackning och utdelning av gåvobrev blev det tre rätters middag och sedan underhållning av Svenne Rubins.


De som gick i pension under 2019 är i alfabetisk ordning:

Kenneth Abrahamsson, Kurt Andersson, Peter Andersson, Kennet Arnberg, Staffan Backström, Cecilia Behning-Andersson, Per-Olov Berglund, Dan Ekberg, Jan Englund, Carl-Ove Erickson, Anders Eriksson, Per-Olof Fernlund, Birgitta Friberg, Conny Gustafsson, Lennart Hedback, Sven-Erik Hellberg, Tomas Herrdin, Jarmo Hirvelä, Jerry Hoel, Hannu Ignatius, Malte Jacobsson, Anders Jansson, Marianne Jansson, Jan-Olov Johansson, Roger Jusola, Anita Larsson, Göran Larsson, Jan Millberg, Conny Persson, Inge Pettersson, Kjell Pettersson, Anders Rosvall, Kenneth Rönnqvist, Anders Sjöberg, Barbro Sjögren, Birgitta Sjögren, Margaretha Sjöman, Jan-Åke Svedman, Siv-Britt Söderberg, Robert Thorell, Markku Tuori, Göran Wass, Lars Vestlund, Gunilla Westman och Torsten Wångmar.
Ej med på bild: Cecilia Behning-Andersson, Dan Ekberg, Birgitta Friberg, Lennart Hedback, Jarmo Hirvelä, Hannu Ignatius, Malte Jacobsson, Göran Larsson, Kenneth Rönnqvist, Anders Sjöberg, Markku Tuori och Torsten Wångmar.


De som varit anställda i 25 år under 2019 är i alfabetisk ordning:
Monika Aderup-Andersson, Benny Andersen, Mikael Andersson, Johnny Blom, Nicklas Båtmästar, Peter Ekholm, Lars Ernstsson, David Esping, Fredrik Grans, Mikael Hedqvist, Tomas Hirsch, Pelle Homman, Johan Johansson, Tommy Johansson, Conny Jonsson, Rainer Kujala, Anders Lindblom, Per Lindström, Johan Martinussen, Abdula Musoski, Håkan Olofsson, Mike Persson, Joakim Roberg, Hans Rönn, Torbjörn Selahn, Daniel Smedberg, Morgan Stolpe, Lars-Erik Söderlind, Mikael Söderlind och Laila Öjefelt. Foto: Henrik Hansson