Hardox® In My Body har funnits för kunder som använder Hardox® slitplåt i nästan 20 år. My Inner Strenx® är visserligen en nykomling som lanserades först 2015, men det är det snabbast växande varumärkesprogrammet för kunder som använder Strenx® konstruktionsstål. De populära programmen har över 500 medlemmar världen över och får stadigt nya medlemmar. Programmen täcker produkter för en mängd olika utrustningstyper som t.ex. dumperflak, skopor, släpvagnar och utrustning för lyft, transport, återvinning och jordbruk, i alla tunga industrier.

Ur ett strategiskt perspektiv är programmen en integrerad del av SSAB Special Steels tillväxtstrategi. De bidrar till att öka lönsamheten, erbjuder våra kunder en överlägsen kundupplevelse och demonstrerar SSABs ledarskap inom hållbarhet. Genom programmen hjälper SSAB kunderna att använda höghållfast stål för att minska vikten på sin utrustning, förbättra bränsleekonomin och förlänga produkternas livslängd – faktorer som också har stor betydelse för att minska deras koldioxidavtryck.

Hur utrustningsägare gynnas av medlemskapet

När det går bra för medlemmarna, så går det bra även för SSAB. Här är några av de långsiktiga fördelar som medlemmar kan få:

  • Märkesprodukter har ett högre andrahandsvärde – ibland lika högt som det ursprungliga priset
  • Spårbara producter och genuinitet garanteras
  • Produkterna får bevis på att deras kvalitet är premium
  • Prioriterad åtkomst till ett brett utbud av stålsorter
  • Skräddarsytt marknadsföringsstöd från SSAB
  • Direkt åtkomst till utbildning och teknisk support
  • Stöd från ett unikt globalt nätverk

Medlemmarnas framgångsberättelser

Medlemmar runt om i världen delar gärna med sig av sina framgångshistorier. Hör medlemmarna berätta om sina framgångar i deras videor om Hardox® In My Body och My Inner Strenx®.

BS Crane var det första företaget i Kina som blev My Inner Strenx® medlem. De lyckades öka kundernas förtroende och lojalitet och snabba upp sitt inträde på nya marknader genom att producera ledbomsliftar och komponenter som väger mindre men ändå bär tyngre laster.

Det kanadensiska företaget K-Tec Earthmovers kunde förfina konstruktionen av sin schaktmaskin och förbättra dess tekniska egenskaper. Den är nu världens största schaktmaskin eftersom den är tåligare och väger mindre tack vare Hardox® slitplåt, tillsammans med ett viktfördelningssystem som gör att man kan flytta tyngre jordmassor utan extra hästkrafter eller bränsle.

Så här fungerar programmet

Medlemmarna i programmen har rätt att använda Hardox® In My Body- eller My Inner Strenx®-logotypen på sina produkter när de marknadsför sin utrustning. Programmen är strikt begränsade till företag som har en dokumenterat hög kvalitet i sin tillverkning och användning av stål.

För att gå med i programmet måste företaget ansöka om medlemskap och visa att produktionskvalitet, svetsning och design uppfyller SSABs standardkrav. När en produkt är godkänd får företaget en skylt med ett unikt serienummer som verifierar äktheten för varje produkt som produceras och gör det möjligt att spåra den tillbaka till dess ursprung. Skylten fungerar som en garanti till slutanvändarna att de får en kvalitetsprodukt som uppfyller SSABs standarder. Alla företag som blir certifierade medlemmar måste fortsätta att uppfylla strikta kvalitetskriterier.

Styrkan i siffror

För att mäta programmens fördelar och medlemsnöjdhet genomförde vi en medlemsenkät. Resultatet av enkäten bekräftar att vår strategi är framgångsrik.

77 procent säger att det blivit lättare eller extremt lätt att sälja deras produkter sedan de börjat användasig av varumärkesskyltarna.

63 procent har ökat omsättningen med mer än 50 procent sedan de gått med i programmen.

91 % säger att de är mycket nöjda med SSABs marknadsföringsstöd.

78 % säger att programmen spelat en betydande roll för deras förmåga att expandera snabbare på nya marknader.

72 % säger att det är mer sannolikt eller extremt sannolikt att slutanvändare betalar mer för en märkesprodukt än för en liknande produkt från en konkurrent.

Majoriteten av SSABs kunder är mycket entusiastiska över varumärkena Hardox® och Strenx®. Och det gäller i än högre grad även slutanvändarna, som är en av de viktigaste målgrupperna. Faktum är att framgången och varumärkets styrka har lyft konceptet till nya nivåer – det finns slutanvändare som bokstavligen har märkt sig själva med Hardox®- eller Strenx®-tatueringar. Det är vad vi kallar riktiga fans! Och enligt våra medlemmar blir majoriteten av slutanvändarna återkommande kunder.

Sammantaget erbjuder programmen Hardox In My Body och My Inner Strenx ett ömsesidigt gynnsamt partnerskap för produktutveckling, varumärkeskännedom och affärsframgång.