Enligt preliminära uppskattningar innebär skadorna några dagars produktionsstopp för kallvalsning. Galvaniserade och färgbelagda produkter kommer snart att återgå till normal produktionstakt, medan kallvalsning initialt kommer att ha begränsad kapacitet. Reparationsarbetet startar så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kari Ojala, platschef SSAB Hämeenlinna, telefon +358 40 844 3000
Kerstin Danasten, tf presschef SSAB, telefon +46 72 222 78 29