‒ Stål är världens mest cirkulerade material, med en väldigt hög återvinningsgrad, så det är viktigt för oss att bidra till en mer resurseffektiv och hållbar framtid, säger Thomas Hörnfeldt, ansvarig för hållbarhets- och samhällsfrågor på SSAB.

Målet för Circular Sweden är att Sverige ska vara ledande i världen när det gäller cirkulära materialflöden till 2030. Forumet kommer att arbeta på flera olika fronter, i nära dialog med företrädare för såväl politik som forskning och näringsliv. Läs mer om Circular Sweden i forumets pressmeddelande och på webben.