Det medverkande transportföretaget investerar i två nya fartyg som lämpar sig för frakt av torrbulk och som drivs med flytande naturgas (LNG).  För Brahestads del har projektet undersökt bland annat utveckling av hamnens infrastruktur samt lösningar för hantering och förvaring av den LNG som ska användas som bränsle för fartygen.

Bothnia Bulk är en del av EU-projektet Havens motorvägar.