LKAB:s erfarenhet av slitmaterialet Hardox® sträcker sig flera år tillbaka i tiden och på senare tid har kraven ökat på livslängd och mer avancerade lösningar har efterfrågats. De ökade volymerna som ska lastas ut leder till ökat slitage och färre möjligheter till underhåll. Här har Hardox 600 bidragit till en förbättrad verksamhet.

-  Det som vi efterfrågade var ett material som håller jämn kvalitet med lång livslängd, säger Evert Nilsfors på LKAB i Narvik. Hardox 600 har visat sig klara alla våra högt ställda krav.

Ett material som motsvarar dessa krav är SSAB:s mest avancerade slitstål; Hardox 600. Materialet är extremt hårt, inte bara på ytan utan genom hela tjockleken, vilket medför att slitaget inte varierar under tidens gång.

-  Samarbetet med LKAB har pågått under en längre tid och det känns bra att vi nu kan komma till en affärslösning, säger Tobias Appelkvist, ansvarig säljare Special Steels i Norge.

Ställer ökade krav på alla inblandade
Hardox 600 är inget vanligt slitmaterial, för att utnyttja dess egenskaper krävs det alla inblandade är införstådda med vad som gäller, från tillverkningen av plåten, värkstäder som ska skära, borra eller svetsa till underhållspersonal på site. Bultsvetsning av slitplåtarna är en kostnadseffektiv metod som möjliggör snabb och enkel montering vilket i sin tur förlänger bytesintervallerna.

-  Det är en stor fördel att vi nu kan planera underhållet. Förr så kom avbrotten oplanerat vilket medförde höga kostnader, säger Evert Nilsfors, LKAB

Optimera slitmaterialet
LKAB ville inte bara använda ett slittåligt material utan även se till så att hela lösningen blev så kostnadseffektiv som möjligt.

-  Slitaget är sällan jämt fördelat i en applikation utan det finns områden med mycket kraftigt slitage där tjockare plåt måste användas. Men det finns samtidigt ingen anledning att använda lika tjock material på områden med lite slitage, säger Jonas Allebert, slitagespecialist på SSAB.

Genom noggranna analyser av ritningar och flöden så har en optimal lösning för hela stupet tagits fram. Resultatet blir att hela stupet har samma livslängd och slitmaterialet utnyttjas maximalt.

Bild 1
Bultsvetsning av Hardox® slitplåtar

Bild 2
Jonas Allebert, SSAB och Evert Nilsfors, LKAB

Kontaktperson:

Tobias Appelkvist
Key Account Manager SSAB Shape

M +47 41 21 7982
[email protected]

SSAB Svensk Stål AS
Postboks 47 NO-1314 Lysaker
T+47 23 11 85 80