ABB renoverar nu denna transformator och gör en förnyad felsökning av styrsystemen. Detta arbete beräknas ta cirka tre veckor.

Produktions- och leveransbortfallet bedöms totalt uppgå till cirka 70 000 ton på nettobasis, vilket påverkar fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017, varav merparten påverkar första kvartalet. Tidigare bedömning var ett produktions- och leveransbortfall om netto cirka 40 000 ton.

”Det förlängda stoppet innebär en ytterligare påverkan på leveranserna till våra kunder, vilket är mycket beklagligt. Vi fortsätter att utnyttja koncernens produktionsflexibilitet och omfördelar volymer till övriga produktionsorter, där så är möjligt”, säger Special Steels divisionschef Per-Olof Stark.

”Arbetet med att hitta en lösning tillsammans med SSAB har högsta prioritet. ABB har mobiliserat all expertis och alla resurser som krävs för att hitta en tillförlitlig lösning så snabbt som möjligt”, säger Johan Söderström, VD för ABB Sverige.

Kontaktperson:
Per Hillström, Head of Investor Relations, SSAB, [email protected], tel: +46 70 295 2912

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 19.15 CET.