Som tidigare kommunicerats så har produktionen inom SSAB Special Steels i Oxelösund haft det årliga planerade underhållsstoppet under fjärde kvartalet. I samband med att produktionen skulle återstartas efter det planerade stoppet inträffade ett produktionshaveri i valsverket.

Produktionshaveriet innebär ett produktions- och leveransbortfall om totalt cirka 25 000 ton, utöver det planerade underhållsstoppet. Detta kommer att påverka resultatet både i fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 för SSAB Special Steels.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, SSAB, [email protected], tel: +46 70 295 2912

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 13.00 CET.