Sami Eronen kommer närmast från SSAB Europe -divisionen, där han är chef för Supply Chain Management och IT. Sami har lång erfarenhet inom stålbyggnadsområdet. Han har under många år arbetat inom Rautaruukki, där han bland annat arbetade inom byggnadsprojekt, byggnadskonstruktion i norra Europa och infrastruktur. Den tillförordnade chefen för Ruukki Construction, Jarmo Tonteri, kommer att lämna bolaget den 30 november 2016.

”Jarmo har på ett framgångsrikt sätt lett Ruukki Construction genom en omstrukturering och jag vill tacka honom för ett gott arbete. Jag är övertygad om att Sami, med hans gedigna bakgrund i branschen, är rätt person att leda och utveckla Ruukki Construction framåt”, säger Martin Lindqvist.

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, är en europeisk leverantör av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar inom byggnadsindustrin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Taina Kyllönen, Head of Group Communications,
[email protected],
tel: +358 40 582 2175

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 8.00 CEST.

Bifoga: Sami Eronen’s photo