En EPD innehåller information om en produkts miljöegenskaper och miljöpåverkan. EPD:er bygger på de internationella och europeiska standarderna ISO 14025 och EN ISO 15804, som definierar kraven på EPD-innehållet. Deklarationerna verifieras av en godkänd, oberoende kontrollant och godkänns dessutom av den norska EPD-stiftelsen. 

EPD:n och annan information kan hämtas på SSABs webbplats: www.ssab.no/infra

EPD Norway

SSAB deltog i evenemanget Påldagen 2016 i Oslo

SSAB deltog i evenemanget Påldagen 2016 i Oslo den 1 september. SSABs byggprodukter för infrastruktur visades i en monter där även de SSAB-rörprodukter som EPD Norge nyligen godkänt presenterades.

- Detta evenemang lockar entreprenörer och konstruktörer och är därför en bra plats för att presentera vår nya registrering. Besökarna i vår monter såg det som viktigt att vi är registrerade hos EPD Norge eftersom våra produkters påverkan på miljön under hela livscykeln nu enkelt går att få fram, säger Jan Andreassen, Business manager på SSAB.

Peledagen 2016 Oslo
SSABs Jan Andreassen (i mitten) presenterade byggprodukter för infrastruktur på evenemanget Påldagen 2016, arrangerat av Norsk Geoteknisk Foreining i Oslo.

Mer information ges av:
Jan Andreassen Telefon: +47 922 27 119 e-post: [email protected]