Världen står inför stora utmaningar då vi ska ställa om till ett mer hållbart samhälle. SSABs nuvarande produktionssystem är ett av de mest koldioxideffektiva i världen. Samtidigt innebär dagens teknik för stålframställning med koksverk och masugnar att företaget är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid.

SSAB, LKAB och Vattenfall är tillsammans beredda att ta ett stort ansvar för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan i stålindustrin. Därför meddelar företagen idag att man initierar ett gemensamt industriellt utvecklingsprojekt för utveckla en stålproduktion som släpper ut vatten istället för koldioxid.

Sverige har unika förutsättningar för ett sådant projekt. Här finns en specialiserad och innovativ stålindustri, tillgång till elkraft som är fossilfri och Europas mest högkvalitativa järnmalm.

- Miljö- och hållbarhetsfrågor är sedan flera år en del av SSABs långsiktiga strategi. Men vi vill göra mer än så. Vi vill med det här initiativet ta ett ansvar för att långsiktigt lösa koldioxidfrågan i stålindustrin, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB

- LKAB framställer järnmalmsprodukter med processer som kräver mindre energi och orsakar lägre utsläpp än majoriteten av våra konkurrenters. Vårt fokus ligger även på att optimera våra kunders processer. Satsningen på en koldioxidfri järnframställning skulle bli ett betydande bidrag till en hållbar utveckling, säger Jan Moström, vd på LKAB.

- Det är mycket tillfredställande att delta i ett initiativ för att framtidssäkra en av Sveriges viktiga industrinäringar genom att ersätta fossila bränslen i stålproduktionen med koldioxidfri el. Här ser vi början på ett mycket intressant och klimatvänligt utvecklingsprojekt som är gynnsamt för våra partners, Vattenfall och inte minst klimatet, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Projektet skulle också innebära ett stort bidrag till ett fossilfritt Sverige. För att projektet ska kunna genomföras krävs även nationella insatser från staten, forskningsinstitut och högskolor under en period av 20-25 år.

- Sverige har chansen att ta ledningen i den här frågan. Inget annat land i Europa har samma förutsättningar; med den samlade kompetensen hos våra tre företag och med landets unika naturtillgångar. Men för att vi ska lyckas krävs också ett starkt politiskt stöd. Vi inom de tre bolagen har en klar framtidsvision; Tillsammans kan vi forma en mer hållbar framtid, där ett delmål skulle kunna vara stål utan kol, avslutar Martin Lindqvist.

En presskonferens anordnas idag, den 4 april 2016, i WTC, Manhattan klockan 10 med Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, Jan Moström, vd och koncernchef LKAB och Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall. Närvarande är också Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Presskonferensen kan också följas via webcast. Länken hittar du här.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktoria Karsberg, Head of External Communications +46-722-33 52 88

Bo Krogvig, tf kommunikationsdirektör LKAB, +46 84293445

Michelle von Gyllenpalm Head of PRA & Media Relations Nordic Communications +46 70 531 63 11