Tunn Hardox kan framgångsrikt ersätta slitplåt eller andra stål eftersom det erbjuder kunderna en mycket renare yta, snävare toleranser och högre dimensionsexakthet. Toleranserna är ungefär en tredjedel jämfört med grovplåt.

Vårt utbud av tunn Hardox finns i tjocklekar från 0,7 till 8 mm, hårdhetsklasser från 400 till 500HB och en maximal bredd på 1750 mm.

Tipper-chassien måste tåla tunga laster dag efter dag. Oftast använder man konstruktionsmaterial i S355 med tjocklekar på 5–6 mm. Om man byter material till tunn Hardox 450 med tjocklekar på 2,5–5 mm minskar vikten på karossen betydligt och man får en högre nyttolast, vilket ger stora kostnadsbesparingar i hela värdekedjan.

Containertillverkare strävar efter att utforma containrar som har låg vikt och kombinerar hög hållfasthet med slitstyrka. Ju lättare fordonet är, desto mer last kan det ta. Traditionellt har det typiska materialet för containrar varit S355 med tjocklekar på 4–6 mm, vilket resulterar i en total fordonsvikt på cirka 3 000 kg. Om tillverkaren konstruerar i en ny golvplåt i Hardox 450 med bara 2,5 mm tjocklek kan containerns vikt minskas till 1 780 kg, vilket resulterar i en högre nyttolast på 1 220 kg med betydande kostnadsbesparingar över produktens hela livscykel.

Andra lämpliga användningsområden för Hardox tunnplåtsprodukter är sopbilar (2–4 mm Hardox 450) och betongblandare (3–5 mm Hardox 450).

Tunna plåtar på upp till 4 500 mm bredd kan produceras med hjälp av lasersvetsning. Produktionshastigheten kan ökas med 15 procent tack vare färdiga lasersvetsade komponenter från SSAB, vilket ger mindre svetsarbete för tillverkaren. Som en bonus blir det också mindre kassation, tack vare skräddarsydda dimensioner.