Ramor pansarstål är extremt starkt och segt. Ramor 550 är faktiskt sex gånger hårdare och starkare än ordinärt stål. Genom att använda optimerat legeringsinnehåll tillsammans med en patenterad direkthärdningsprocess kan man uppnå hög hårdhet och seghet. 

Ramor skyddsstål är avsedda för tillämpningar som behöver skydd mot explosioner eller beskjutning och kombinerar utmärkta ballistiska egenskaper med hårdhet och hög hållfasthet. Ramor 550-stål är testat och certifierat och idealiskt för bepansrade fordon, militärfordon och militär utrustning, skyddsrum och andra tillämpningar där det krävs lägre vikt utan att ge avkall på skyddsegenskaperna.

SSAB har till och med samarbetat med kunder för att utveckla Ramor 550 för skjutbaneutrustning.

Fem goda skäl att uppgradera

  • Minska vikt utan att offra skyddsegenskaperna
  • Öka nyttolasten
  • Uppnå bättre terrängegenskaper
  • Minska bränsleförbrukningen
  • Öka fordonets lilvslängd 


Typ av hot Viktbesparingspotential
Lindriga hot (3,0 - 6,5 mm) 10 %
Stora hot (14 mm) 15 % 


Läs mer om Ramor 550