Vad är Hardox 550?

Hardox 550 är en härdad och värmebehandlad (QT) martensitisk slitplåt för tillämpningar som kräver hög abrasionstålighet. Det har en hårdhet på 550 Brinell och erbjuder en unik kombination av utomordentlig slitstyrka, spricktolerans och verkstadsprestanda.

Hardox 550 finns i tjocklekar på 10–50 mm och bredder upp till 2800 mm. Som alla andra Hardox-produkter tillverkas det med AccuRollTech™ plåttjockleksgaranti. En finjusterad kemisk sammansättning och en processväg med hög precision resulterar i en typisk slagseghet på 30 J/-40°C och en garanterad hårdhetsexakthet på +/- 25 Brinell.

Läs produktens datablad för detaljerade mått och specifikationer.

Vad kan Hardox 550 ersätta?

Typiska användningsområden i återvinningsindustrin är hammare, kvarnar och skärmaskiner. I gruvindustrin används det i bland annat bultar på skäreggar, höljen och slitfoder.

Du kan använda Hardox 550 i tillämpningar där du vanligtvis använder 500 Brinell AR-stål. Genom att ersätta 500 HBW-plåten med Hardox 550 får du oftast en ökning av livslängden med 60 %. Den låga hårdhetsspridningen i plåten gör att komponenten slits jämnare, vilket underlättar planeringen av underhåll.

Det var få plåtar som kunde matcha manganstålets hållbarhet, särskilt för slötslitage. Och för att matcha 12% manganstål krävdes det en slitplåt som var hårdare än 500 Brinell och som dessutom var lätt att profilera, svetsa och maskinbearbeta.

Hardox 550 löser problemen. En banbrytande slitplåt, den är hård, seg och verkstadsvänlig - ett verkligt alternativ till slitplåtar av manganstål.

Vad finns det för fördelar?

Längre livslängd

Manganstål kommer sällan upp till 550 HBW. Och om det gör det, sker det bara när det utsätts för extremt stötslitage. För glidslitage stannar hårdheten oftast på måttliga 400–450 Brinell.

Hardox 550 håller 550 HBW hela tiden - oavsett slitagetyp - så dina slitdelar håller längre.

Jämn komponentkvalitet

Utöver maximering av livslängden är det också viktigt med förutsebarhet. Tack vare att Hardox 550 håller en jämn hårdhet kan du förutse komponenternas livslängd med stor exakthet.

Tack vare sin överlägsna formstabilitet står Hardox 550 emot det allra tuffaste slitage utan att bli buckligt, expandera eller förlora sin form. Det ger effektivare och mer optimerad produktion och lämnar slitdelarna ofördärvade under service.

Förenklad logistik

Hardox 550 är lätt att tillgå, så du slipper försenade leveranser av gjutgods från leverantörer långt borta. Skaffa bara plåten hos din lokala återförsäljare, så kan du börja skära och bearbeta din komponent och installera den direkt.

Skräddarsydda komponenter

En högt uppskattad fördel med Hardox är att det ger dig den unika möjligheten att skräddarsy dina slitdelar. Tack vare verkstadsvänligheten hos Hardox 550 och den goda tillgängligheten kan du nu få dina komponenter som du vill ha dem. Gör det själv eller använd en lokal verkstad.

Enkel hantering i verkstaden

Geometrin på gjutformen begränsar formen på reservdelar som görs av gjutjärn. Men formen på reservdelar som görs av slitplåt kan vara så flexibel som din verkstadsutrustning tillåter. Verkstadsvänligheten hos Hardox 550 är alltså av största vikt. I motsats till manganstål kan du profilera det, maskinbearbeta det och svetsa det i standardmaskiner och normala verkstäder.

Hardox 550 ger också en hälsosammare arbetsmiljö än manganstål, eftersom svetsning och skärning sker utan utsläpp av tunga ångor.

Varför är Hardox 550 bättre än standard 500 HBW-plåtar i slitdelar?

De som använder standard 500 Brinell-plåtar vill inte avstå från seghet eller bearbetbarhet för 50 extra HBW. Vi utvecklade Hardox 550 med just detta i åtanke, så du kan utnyttja fördelarna med den extra slittåligheten utan att behöva ändra dina designer eller verkstadsrutiner.

60 % längre hållbarhet

Beroende på vilket slitage du har, kan de extra 50 HBW öka livslängden på dina slitdelar med 60 %.

Det är goda nyheter för kassaboken. Det betyder att du kan minska materialkostnaderna samtidigt som du ökar produktiviteten.

Spricksäkerhet

Hardox 550 får sin höga seghet genom en trestegsstrategi.

Först får Hardox 550 en extra grad av förfining genom extra bearbetning av plåten. För det andra får ytan en enastående finish tack vare förbättrade plåthanteringsrutiner. Det minskar antalet potentiella sprickbildningspunkter. Och för det tredje stärks segheten genom en homogen mikrostruktur i kombination med en låg nivå av orenheter (inneslutningar, rester och inblandningar)

Försktlassig verkstadsprestanda

Hardox 550 har samma verkstadskvaliteter som slitplåtar på 500 HBW. Du kan svetsa det och maskinbearbeta det med samma maskiner som du använder för vanliga 500 HBW-plåtar.

Som Hardox-användare har du förstås också full tillgång till vårt globala supportnät med tekniska experter.

Varför uppgradera från Hardox 500 till Hardox 550?

Hardox 500 och 550 har till största delen samma egenskaper och på köpet får du samma tekniska stöd, lokala personliga kontakter och leveranslogistik som du förväntar dig av SSAB. Men det finns en slående skillnad: 50 HBW extra hårdhet. Det låter kanske inte mycket, men 60 % extra livslängd kan betyda enormt mycket för din tillämpning.

Långsiktiga kostnadsminskningar

Extra prestanda per kostnadsenhet var i folkus när vi utvecklade Hardox 550. Den extra livslängden skulle vara värdelös om plåtpriset ökade på samma sätt. Därför såg vi till att den 60-procentiga ökningen i livslängd vida översteg alla små kostnadsskillnader.

Optimerad driftprestanda

Längre underhållsintervall optimerar produkternas prestanda. Om du kan dra nytta av hela 60-procentsspannet beror på vilken verksamhet du bedriver.

Våra applikationsingenjörer ställer gärna upp och utvärderar din speciella situation. Ring upp dem så får du omedelbart hjälp med kostnads-/lönsamhetsanalysen.

Noggrannare förutsägelse av livslängd

Hardox 500 har en hårdhetsspridning på +/- 30 HBW. För Hardox 550 har vi stramat upp garantin för hårdhetsspridning till +/-25 HBW. Den 17-procentiga förbättringen gör att du kan göra mer exakta förutsägelser om livslängd och underhållsintervall.

Garantin säkerställer också att Hardox 550 får ännu enhetligare stålegenskaper än Hardox 500.

Verkstadsrekommendationer

För detaljerade verkstadsrekommendationer, läs [] eller kontakta Tecch Support.