– Chuck kommer att bli en framstående ledare för AISI och för hela stålindustrin i Nordamerika, säger Martin Lindqvist, VD för SSAB.

– Jag är stolt över att han representerar SSAB i denna viktiga roll där han kommer att fortsätta att bidra till att stärka stålets roll inom den amerikanska tillverkningsindustrin.

AISI fungerar som en röst för den nordamerikanska stålindustrin i den offentliga debatten och framhåller stålets ställning som förstahandsval på marknaden. AISI spelar även en viktig roll i utvecklingen och användningen av nya stålsorter och inom ståltillverkningsteknologi.

– Jag är stolt över att få förtroendet som AISIs ordförande att leda marknadsrelaterade och politiska aktiviteter för industrin, säger Schmitt. Tillsammans arbetar jag och mina kollegor i branschen aktivt för att vända hinder till möjligheter och se till att stål fortsätter att vara basen i den amerikanska ekonomin.

AISI består av 19 medlemsföretag, inklusive integrerade företag och ståltillverkare med elektriska masugnar, och har omkring 125 associerade medlemmar som är leverantörer eller kunder inom stålindustrin. AISI har också tillkännagivit nya medlemmar i styrelsen och kommittéledare på styrelsenivå, med representanter från ArcelorMittal, United States Steel Corporation och Nalco Company. www.steel.org

Valet genomfördes i Chicago den 4 maj vid AISIs styrelsemöte i samband med årsmötet som ägde rum samma vecka. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: