Anledningen till att SSAB utvecklat en egen metod för att möta materialslitage är att det idag inte finns någon standardiserad metod på marknaden som klarar att simulerar det verkliga slitaget på olika material.

– Vår metod gör det möjligt att simulera olika slitage som till exempel nötning från grusflöden med både stöt- och glidslitage från granit, något som är viktigt när vi utvecklar nya produkter, säger Patric Waara, Manager Wear Technology på SSAB.

Granitgrus är mycket vanligt vid vägbyggen som ballast eller som komponent i asfalt och cement och orsakar slitage vid transport. Kvaliteten på stålet i en betongmixertrumma eller på ett fordonsflak är därför avgörande för trummans eller flakets livslängd.

– Hardox 450 har testats enligt företagets egenutvecklade metod och resultatet är mycket positivt, säger Patric Waara. Tunna material som används i olika produkter måste stå emot nötning eftersom de också ska bära last. Med Hardox 450 möter SSAB de tuffa krav som tillverkare av fordonsflak och mixertrummor ställer.

Den nya metoden för att mäta materialslitage utgår ifrån flödessimuleringar och den så kallade Finita Element Metoden (FEM). FEM är ett analysverktyg som används för att förbättra produkter genom att styra flöden bort från områden med höga spänningar. På så vis kan materialslitaget minskas där belastningen är som högst.

Metoden utvecklas i samarbete med industridoktorand Dan Forsström, vid Luleås Tekniska Universitet, som jobbar med en helt ny teknik där kända flödessimuleringstekniker kombineras med FEM-analys.