SSAB och Volvokoncernen i samarbete
SSAB och Volvokoncernen i samarbete

”SSABs nya stål med noll fossila utsläpp är ytterligare ett steg mot helt klimatneutrala transport- och infrastrukturlösningar.”​

Martin Lundstedt, VD och koncernchef på Volvo Group.

”Det är uppmuntrande att se den kontinuerliga utvecklingen av koldioxidsnåla lösningar. Vi gör stora framsteg genom introduktionen av material med låga koldioxidutsläpp tillverkade av återvunnet stål med SSAB Zero™ i våra produkter. Parallellt med det fossilfria stålet som vi redan har infört är detta ytterligare ett steg mot helt klimatneutrala transport- och infrastrukturlösningar. Vårt samarbete med SSAB påskyndar denna satsning, säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef på Volvo Group.

SSAB Zero™ är ett stål utan fossila koldioxidutsläpp, baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi. Koldioxidkompensation eller omfördelning av utsläppsminskningar tillämpas inte. Kvaliteten och produktegenskaperna är desamma som för SSABs traditionella stål. Målsättningen är att leverera 40 000 ton SSAB Zero™ 2023 och stegvis öka leveranserna till 100 000 ton 2025.

Under 2021 levererade SSAB världens första fossilfria stål till Volvo Group och under 2022 levererade SSAB 500 ton fossilfritt stål till strategiska kunder.

SSAB Zero™

Fler kunder om SSAB Zero™

Andra kunder använder också SSAB Zero™. Upptäck hur och varför.

SSAB Zero™

Nästa generations återvunna stål

Vi tar ännu ett steg mot en mer hållbar framtid.

Se alla

Vad är SSAB Zero™?

SSAB Zero™ är stål tillverkat av återvunnet stål. Det innebär i princip nollutsläpp under stålproduktion, utan massbalansallokering eller utnyttjande av utsläppsrätter.

Är SSAB Zero™ fossilfritt?

SSAB Zero™ är i det närmaste nollutsläppsstål sett till järnframställning, stålframställning och valsning, men inte helt fossilfritt, eftersom råmaterialet är skrot. Det återvunna stålet tillverkades ursprungligen med insats av kol och fossila bränslen.

Hur tillverkas SSAB Zero™-stål?

Det första steget i tillverkningen av SSAB Zero™ är att mata den elektriska ljusbågsugnen (EAF) med skrot. Värme genereras av en ljusbåge mellan elektroderna. Syre blåses in i ugnen, och kalk och slaggskumbildare tillsätts för att de ska kombineras med föroreningar och bilda slagg. Smält järn hälls ut i en skänk via tapphålet. Under hela processen används endast el och bränslen som producerats fossilfritt – och resultatet är SSAB Zero™-stål.  

När kommer SSAB Zero™ att lanseras på marknaden?

SSAB Zero™-stålprodukter lanseras 2023. Vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha ett stort utbud av stålsorter tillgängliga. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov.  

Som kund, vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Zero™?

Den främsta fördelen med SSAB Zero™ är att det är ett stål som nästan inte har några koldioxidutsläpp från fossila bränslen inom SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med SSAB Zero-stål är att uppstartskostnaderna är högre. Stålet är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris.  

Hur kan jag ta reda på mer om SSAB Zero™?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Frågor och svar: SSAB Zero™

fråga