SSAB och Epiroc i samarbete
SSAB och Epiroc i samarbete

Epiroc utökar sitt utsläppsfria produktutbud med återvunnet stål

Den svenska gruvutrustningstillverkaren Epiroc, som vill minska koldioxidutsläppen inom gruvindustrin, tecknade nyligen ett leveransavtal för SSAB Zero™, ett återvunnet stål som produceras med fossilfri energi.

Epirocs batteridrivna gruvtruckar och lastare möjliggör redan utsläppsfri underjordsverksamhet. Genom sitt långvariga samarbete med SSAB planerar nu Epiroc att använda utsläppsfritt stål i tillverkningen av kundlösningar för att ytterligare minska sin miljöpåverkan. Det senaste leveransavtalet innebär att SSAB Zero™ introduceras redan under tredje kvartalet 2023. 

”Det är viktigt att betrakta livscykeln i sin helhet och tänka igenom hela värdekedjan för våra lösningar”, säger Anders Hedqvist, chef för strategiska projekt på Epirocs Underground-division. ”Även om elektrifiering är ett område där vi ständigt bedriver innovation är materialförsörjning lika viktigt. Faktum är att stål står för mer än hälften av våra utsläpp uppströms från produktion av inköpta varor och tjänster (scope 3.1). Med SSAB Zero™ kan vi minska en produkts koldioxidavtryck utan att kompromissa med materialegenskaper och prestanda.”

Utöver det nya leveransavtalet för SSAB Zero™ har Epiroc tidigare använt SSAB Fossil-free™ steel – ett stål baserat på järnmalm utan fossila bränslen – för att skapa världens första gruvtruck för underjordsbrytning med hjälp av fossilfritt stål.

”Epirocs ambition är att hjälpa gruv- och anläggningsbranschen att bli mer hållbar genom att använda SSABs nya stål utan fossila koldioxidutsläpp.”​

Sami Niiranen, chef för Epirocs Underground-division​

Användningen av utsläppsfritt stål kommer att hjälpa Epiroc att uppfylla sina långsiktiga hållbarhetsambitioner, i linje med Parisavtalet och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling, samt sina kunders hållbarhetsmål. Målet är att halvera CO2e-utsläppen från maskinförsäljning till 2030, och redan 2025 siktar Epiroc på att erbjuda ett komplett utbud av utsläppsfria underjordsprodukter. 

”SSAB Zero™ kommer att ha samma kvalitet och egenskaper som det stål som för närvarande används i Epirocs kundlösningar, samtidigt som koldioxidavtrycket minskar avsevärt”, säger Anders Hedqvist. I kombination med batterielektriska drivlinor kommer våra kunder att kunna bedriva effektiv verksamhet och samtidigt uppfylla allt strängare krav på minskat koldioxidavtryck. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder att nå sina egna hållbarhetsmål ännu bättre.”

SSAB Zero™ baseras på återvunnet stål och produceras med fossilfri el. Det innebär att det har praktiskt taget noll fossila koldioxidutsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e-utsläpp per kg stål i scope 1 och 2) i verksamheten, inklusive inköpt energi och transporter. Eftersom återvunnet stål är den enda råvaran är SSAB Zero™ en cirkulär produkt.

 
Epiroc använder SSAB Zero™ för att minska koldioxidutsläpp vid lasthantering
SSAB Zero™

Fler kunder om SSAB Zero™

Andra kunder använder också SSAB Zero™. Upptäck hur och varför.

SSAB Zero™

Nästa generations återvunna stål

Vi tar ännu ett steg mot en mer hållbar framtid.

Se alla

Vad är SSAB Zero™?

SSAB Zero™ är stål tillverkat av återvunnet stål. Det innebär i princip nollutsläpp under stålproduktion, utan massbalansallokering eller utnyttjande av utsläppsrätter.

Är SSAB Zero™ fossilfritt?

SSAB Zero™ är i det närmaste nollutsläppsstål sett till järnframställning, stålframställning och valsning, men inte helt fossilfritt, eftersom råmaterialet är skrot. Det återvunna stålet tillverkades ursprungligen med insats av kol och fossila bränslen.

Hur tillverkas SSAB Zero™-stål?

Det första steget i tillverkningen av SSAB Zero™ är att mata den elektriska ljusbågsugnen (EAF) med skrot. Värme genereras av en ljusbåge mellan elektroderna. Syre blåses in i ugnen, och kalk och slaggskumbildare tillsätts för att de ska kombineras med föroreningar och bilda slagg. Smält järn hälls ut i en skänk via tapphålet. Under hela processen används endast el och bränslen som producerats fossilfritt – och resultatet är SSAB Zero™-stål.  

När kommer SSAB Zero™ att lanseras på marknaden?

SSAB Zero™-stålprodukter lanseras 2023. Vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha ett stort utbud av stålsorter tillgängliga. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov.  

Som kund, vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Zero™?

Den främsta fördelen med SSAB Zero™ är att det är ett stål som nästan inte har några koldioxidutsläpp från fossila bränslen inom SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med SSAB Zero-stål är att uppstartskostnaderna är högre. Stålet är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris.  

Hur kan jag ta reda på mer om SSAB Zero™?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Frågor och svar: SSAB Zero™

fråga