En ny lastväxlare från Hiab tillverkad av fossilfritt stål.
En ny lastväxlare från Hiab tillverkad av fossilfritt stål.

Världens första lastväxlare tillverkad med fossilfritt stål

Genom att använda fossilfritt stål strävar Hiab efter att minska både sina egna och sina kunders indirekta koldioxidutsläpp och bidra till en mer hållbar logistik. Nyligen presenterade företaget världens första lastväxlare tillverkad med fossilfritt stål.

Hiab ingår i Cargotec, vars vision är att vara världsledande inom hållbart godsflöde. Cargotecs strategi är i linje med Parisavtalet, med ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Cargotecs vetenskapsbaserade mål är att minska utsläppen från värdekedjan som helhet med 50 procent till 2030, vilket också är integrerat i företagets strategiska prestationsmål. I sin egen verksamhet strävar Cargotec efter att gå längre än det vetenskapsbaserade målet, och vara koldioxidneutralt senast 2030.

För Hiab är minskat koldioxidavtryck en affärsmässig nödvändighet. Många av företagets kunder har satt upp liknande mål för sig själva, och till detta kommer allt strängare lagstiftning från regeringar och internationella organisationer som EU.

Watch the video about why the partnership was initiated.

– Vi ser en tydlig trend mot att hållbarhet blir allt viktigare för oss alla, säger Tuomo Salo, Director, Global Product Management Waste & Recycling inom Hiab. Det är viktigt för oss, för våra kunder, för våra kunders kunder och för slutanvändarna.

En av de största källorna till Hiabs koldioxidavtryck är det stål som används för att tillverka företagets produkter. – Många av våra kunder mäter sitt koldioxidavtryck, inte bara från sin egen verksamhet utan genom hela värdekedjan, tillägger Salo. Det innebär att om de köper en av våra produkter för sin verksamhet, bedömer de produktens påverkan på det egna koldioxidavtrycket och inte bara från vad den släpper ut när den används. De räknar från de utsläpp som genereras när vi tillverkar produkten. Så om vi kan skapa produkter som kan hjälpa kunderna att minska sina koldioxidavtryck, skulle det ge oss en klar konkurrensfördel.

Men då gäller det att hitta ett koldioxidneutralt alternativ till konventionellt stål – och det snart.Cargotec och Hiab: tidigt ute med att välja fossilfritt stål

I september 2022, på IAA-mässan i Hannover, Tyskland, tog Hiab ett stort steg framåt i detta avseende. På mässan presenterade företaget den världsunika lastväxlaren MULTILIFT – tillverkad med fossilfritt stål. Bakom denna framgång står SSAB med sitt fossilfria stål – tillverkat med HYBRIT®-teknologin. Processen innebär att man ersätter koks som vanligen används i järnmalmsbaserad stålframställning med fossilfritt genererad el samt grönt väte. Resultatet är ett stål som tillverkats praktiskt taget utan koldioxidutsläpp.

SSAB:s fossilfria stål kommer att finnas tillgängligt i stor skala 2026, men Cargotec utforskar redan teknikens potential, med den långsiktiga ambitionen att bli ledande inom hållbart godsflöde. Cargotecs plan är att den nya lastväxlaren MULTILIFT ska bli den första i en rad produkter inom lastutrustning som tillverkas med fossilfritt stål.

När SSAB börjar volymproducera sitt fossilfria stål och det blir kommersiellt tillgängligt är målet att allt stålmaterial till Multilift-produkter som levereras av SSAB ska vara fossilfritt.

Om vi kan skapa produkter som kan hjälpa kunderna att minska sina koldioxidavtryck, skulle det ge oss en klar konkurrensfördel.

Tuomo Salo, Hiab

Minska utsläppen i hela värdekedjan genom hållbar logistik

Om Hiab helt kan övergå till fossilfritt stål skulle det få en enorm betydelse, inte bara för Hiab, utan för alla företagets kunder och för hela logistikbranschen.
– Att använda fossilfritt stål i våra lastväxlare skulle i sig minska koldioxidutsläppen från vår tillverkningsprocess med omkring 50 procent, säger Salo.
– Vi har mängder av produkter i vårt sortiment där det ingår stål av olika tjocklekar och kvaliteter, så vår ambition är att fortsätta samarbeta med SSAB och ta fram fler fossilfria produkter.

Förutom den uppenbara fördelen med att hjälpa Hiab och Cargotec att uppnå sina hållbarhetsmål så kommer det fossilfria stålet också att bidra till att uppfylla deras kunders miljömål.
– Med fossilfritt stål kan våra kunder utnyttja den reduktion av koldioxidutsläpp som vi har uppnått jämfört med produktion av järnmalmsbaserat stål, när de beräknar koldioxidavtrycket från sina egna produkter. Det kommer att hjälpa både dem och oss att uppnå våra klimatmål.

Hiab har som mål att minska sina CO2-utsläpp med 200 000 ton till 2024. Det ligger i linje med Cargotecs ambition att vara ett 1,5 °C-företag.

Förutom den fossilfria lastväxlaren har Hiab även utvecklat en elektrisk lastväxlare som arbetar tyst och är fri från avgaser.