Fossilfritt stål används redan i fordonsindustrin, tack vare SSAB.
Fossilfritt stål används redan i fordonsindustrin, tack vare SSAB.

Framtiden för fordonsindustrin: Miljövänliga bilar är här för att stanna

Miljövänliga bilar håller på att förändras. Tack vare samarbeten inom fordons- och stålindustrin som förenar stora aktörer kan drömmen om en koldioxidneutral bil bli verklighet.

Fordonsindustrin har länge stått i fokus när det talas om koldioxidutsläpp. Men de senaste decennierna har vi fått se banbrytande utveckling i flera riktningar. Idag är en miljövänlig bil synonymt med en cool och trendig bil, mycket tack vare pionjärer som Tesla, som lanserade sin första elbil 2008.

Sedan dess har intresset för elbilar ökat exponentiellt.


Att en bil är miljövänlig innebär mer än att den kan laddas med el från förnybara källor

– De senaste åren har vi sett en tydlig global trend som visar att bilägare vill minska sitt klimatavtryck, säger Jonas Adolfsson, chef för projekt inom mobilitetsutveckling vid SSAB.

Statistik från en organisation som bevakar nybilsförsäljning i Europa visar att marknadsandelen för rent eldrivna bilar har ökat avsevärt under det tredje kvartalet 2022. Jämfört med samma period 2021 ökade försäljningen med hela 22 procent, till totalt 259 449 bilar.

Men en elbil som laddas med förnybar energi är inte längre tillräckligt bra, varken för medvetna konsumenter eller för bilindustrin.

– Fram tills nyligen har fokus legat på vad som kommer ut ur bilens avgasrör. Nu växer kraven på att hela bilen ska vara hållbart producerad, säger Adolfsson.

En hållbart producerad bil stärker varumärket.

Jonas Adolfsson, Business Development Mobility

 

Fossilfritt stål banar vägen mot en grönare framtid för bilindustrin

Den framtida trenden är att tillverka bilar av mer hållbara material – från karosser av skrotbaserat stål till plastdetaljer och vindrutor av återvunnet material. Men det räcker inte för att uppfylla åtagandena i FN:s Parisavtal från 2015. Det är därför fossilfritt stål förväntas få stor betydelse för fordonsindustrins övergång till en mer hållbar framtid.

– En bil tillverkad av konventionellt stål har hittills varit det mest miljövänliga alternativet. Men eftersom det finns mycket stål i en bil finns det många vinster med en övergång till fossilfritt stål. Fossilfritt stål är helt återvinningsbart utan att stålets egenskaper försämras eller att kvalitetsklassen minskar. Materialet har också den klart lägsta potentialen för global uppvärmning (GWP – Global Warming Potential), säger Adolfsson.

I genomsnitt används 900 kg stål för att tillverka en bil.

Det motsvarar 1,8 ton koldioxid eller utsläppen från drygt 7 400 km körning med en bränsledriven bil. Därför är fossilfritt stål viktigt.

 

Att vara miljövänlig är att våga sticka ut

För att åstadkomma förändring behöver alla branscher förebilder som vågar tänka om och pröva nya modeller. SSAB har inlett viktiga partnerskap med världsledande bilföretag som Volvo Cars och Mercedes-Benz för att snabbstarta utvecklingen av fossilfria, miljövänliga bilar. Och, lika viktigt är det att stödja biltillverkarna i deras strävan att bli koldioxidneutrala längs hela värdekedjan.

– Många tillverkare gör verkligen stora ansträngningar för att följa Parisavtalet och våra kunder pressar oss hela tiden att utmana oss själva för att bli ännu bättre, säger Adolfsson.

En sådan tillverkare är Polestar, ett svenskt elbilsföretag som har som mål att erbjuda en klimatneutral bil senast 2030. Initiativet, som kallas Polestar 0-projektet, syftar inte bara till att minska mängden växthusgaser som släpps ut medan bilen tillverkas, utan att eliminera dem i alla aspekter av tillverkning och användning – hela vägen från konstruktion och utvinning av råvaror till leverans, bortskaffning och återvinning av bilen.

– Det finns saker som kan åtgärdas, och saker som inte kan det. Inte utan ett fullständigt omtag i alla fall. Frågan om att eliminera koldioxidutsläpp hör till de senare, säger Hans Pehrson, chef för Polestar 0-projektet. – Vi måste bygga nya hållbara lösningar från grunden och börja med att säkra hållbara råvarukällor för att tillverka avancerade material. Nu är det dags att lämna vårt beroende av fossila källor och välja lösningar utan utsläpp av växthusgaser.

Polestar vill med sin första koldioxidneutrala bil etablera en ny och klimatneutral standard. Företaget ser samarbeten i branschen som avgörande för framgång.

– Om tillräckligt många av oss tror att det är möjligt så blir det möjligt, avslutar Pehrson.

Tillsammans bygger vi en helt fossilfri värdekedja, hela vägen till slutkunden. Vi är stolta över att kunna minska de globala koldioxidutsläppen i samarbete med våra nya partners.

Martin Lindqvist, vd för SSAB

Samarbeten är nyckeln till förändring

Fossilfritt stål kommer att få stor betydelse för utvecklingen av en framtida koldioxidneutral bil och för fordonets hela värdekedja. SSAB har redan börjat samarbeta med flera stora företag inom bilindustrin för att utveckla koldioxidneutrala värdekedjor. Mercedes-Benz, Volvo Cars och Polestar är tre biltillverkare som ligger i framkant för att minska bilindustrins klimatpåverkan. De samarbetar nära med SSAB kring HYBRIT®-teknologin.

Visste du?

Globalt såldes 3,2 miljoner elbilar år 2020.

Det är en ökning med 400 procent på fem år.

Läs mer

En kvinna som ler och svarar på frågor

Vanliga frågor. Svaren på de stora frågorna

Få svar på dina frågor och läs de vanligaste frågorna här.

Kontakta oss nu och bli en del av en fossilfri framtid

Upptäck hur SSABs fossilfria stål kan göra din verksamhet mer hållbar. Fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss med mer information.