SSAB och Cargotec i samarbete
SSAB och Cargotec i samarbete

Så kan återvunnet stål minska koldioxidutsläppen i Cargotecs frakt- och lasthantering ​

Genom att använda SSAB Zero™-stål i sina produkter satsar Cargotec på att göra frakt- och lasthanteringen mer hållbar.

Cargotec är en av världens ledande leverantörer av utrustning för frakt- och lasthantering och strävar efter att vara världsledande inom hållbara lastflöden. En integrerad del av dessa ansträngningar är att minska utsläppen uppströms, där stålet som används för att tillverka produkterna har stor inverkan på företagets koldioxidavtryck.

Nu tar Cargotec samarbetet med SSAB till en högre nivå genom att introducera SSAB Zero™ i sin produktionslinje. SSAB Zero™ baseras på återvunnet stål och produceras med fossilfri energi utan några fossila koldioxidutsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e-utsläpp per kg stål i scope 1 och 2) i verksamheten, inklusive inköpt energi och transporter. Varken SSAB eller Cargotec kompenserar för koldioxidutsläpp, och eftersom återvunnet stål är den enda råvara som används stöder SSAB Zero™ den cirkulära ekonomin.

”Stål utgör en stor del av våra produkters koldioxidutsläpp, och SSAB Zero™ bidrar till att utöka vårt låga- och nollutsläppserbjudande.”​

Päivi Koivisto, Vice President Sustainability på Cargotec​

”Som leverantör av tung frakt- och lastutrustning är vi stora användare av stål. När det är möjligt ger vi företräde till material med ett mindre koldioxidavtryck än traditionella alternativ, och SSAB Zero™ tillhandahåller en koldioxidsnål och cirkulär lösning. Det här är ett viktigt steg på vägen mot fossilfritt stål och en stor möjlighet för Cargotec att stärka sitt låga- och nollutsläppserbjudande”, säger Päivi Koivisto, Vice President Sustainability på Cargotec.

 

Samarbete som minskar utsläppen inom frakt- och lasthantering

Leveransen av SSAB Zero™ är bara det senaste steget i ett pågående samarbete mellan SSAB och Cargotec. Förutom SSAB Zero™ producerar SSAB även SSAB Fossil-free™ steel, en annan typ av utsläppsfritt stål baserat på järnmalm utan fossila bränslen, något som Cargotec också utforskar.

I september 2022 använde Hiab – ett dotterbolag till Cargotec inriktat på lasthanteringsutrustning på väg – SSAB Fossil-free™ steel i sin MULTILIFT-lastväxlare och blev därmed först i världen med att tillverka lasthanteringsutrustning av fossilfritt stål.

Cargotec har infört SSAB Zero™ i sina produkter
SSAB Zero™

Fler kunder om SSAB Zero™

Andra kunder använder också SSAB Zero™. Upptäck hur och varför.

SSAB Zero™

Nästa generations återvunna stål

Vi tar ännu ett steg mot en mer hållbar framtid.

Se alla

Vad är SSAB Zero™?

SSAB Zero™ är stål tillverkat av återvunnet stål. Det innebär i princip nollutsläpp under stålproduktion, utan massbalansallokering eller utnyttjande av utsläppsrätter.

Är SSAB Zero™ fossilfritt?

SSAB Zero™ är i det närmaste nollutsläppsstål sett till järnframställning, stålframställning och valsning, men inte helt fossilfritt, eftersom råmaterialet är skrot. Det återvunna stålet tillverkades ursprungligen med insats av kol och fossila bränslen.

Hur tillverkas SSAB Zero™-stål?

Det första steget i tillverkningen av SSAB Zero™ är att mata den elektriska ljusbågsugnen (EAF) med skrot. Värme genereras av en ljusbåge mellan elektroderna. Syre blåses in i ugnen, och kalk och slaggskumbildare tillsätts för att de ska kombineras med föroreningar och bilda slagg. Smält järn hälls ut i en skänk via tapphålet. Under hela processen används endast el och bränslen som producerats fossilfritt – och resultatet är SSAB Zero™-stål.  

När kommer SSAB Zero™ att lanseras på marknaden?

SSAB Zero™-stålprodukter lanseras 2023. Vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha ett stort utbud av stålsorter tillgängliga. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov.  

Som kund, vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Zero™?

Den främsta fördelen med SSAB Zero™ är att det är ett stål som nästan inte har några koldioxidutsläpp från fossila bränslen inom SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med SSAB Zero-stål är att uppstartskostnaderna är högre. Stålet är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris.  

Hur kan jag ta reda på mer om SSAB Zero™?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Frågor och svar: SSAB Zero™

fråga