Hållbarhetsdata

Med detta verktyg kan SSABs hållbarhetsdata analyseras i grafer eller tabeller. Informationens kan också laddas ned i Excel, PDF eller JPEG-format.