Hållbarhet på SSAB

Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet. Vi vill vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden 2026 och i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030. Vi har åtagit oss att bidra till en långsiktig hållbar utveckling, i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Sustainability strategy wheel

SSAB:s hållbarhetsstrategi

SSAB:s nya hållbarhetsstrategi ”With the future in mind” har två huvudteman: Först med fossilfritt stål och ledande hållbarhetsprestanda.

Sustainable business

Hållbarhetsmål

SSAB:s nya hållbarhetsstrategi innehåller mål och mål för både kort och lång sikt.

Hållbarhetsdata

Analysera SSABs hållbarhetsdata i grafer eller tabeller.

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor.

Väsentlighetsanalys

År 2019 genomförde SSAB en väsentlighetsanalys för att bestämma de mest relevanta och väsentliga hållbarhetsområdena i syfte att definiera en ny hållbarhetsstrategi och mål, samt omfattningen för SSABs GRI-rapportering.