Vattenledningar
Vattenledningar

Vattenledningar

SSABs svetsade stålrör kan användas i vattenledningar där det maximala drifttrycket normalt är 16 bar. Rörskarvar levereras för diametrar ≥ DN 400.

Stålrörens långa livslängd garanteras av en yttre polyetylenbeläggning och ett invändigt betong- eller epoxyskikt som lämpar sig för användning med dricksvatten. De kan kopplas ihop med hjälp av svetsning eller med flänsar, kontaktdon eller tätade hylsförband.

Våra lösningar är konkurrenskraftiga och tekniskt förstklassiga. Vi har hög leveranskapacitet, vi är punktliga och vi har en teknisk kundservice på expertnivå.

Tillämpningar:

  • Vattenledningar
  • Rör för avloppsvatten

Downloads

Document type

Tillgänglighet och vikt per meter för vattenledningar

Tillgänglighet och vikt per meter för vattenledningar


Godstjocklek [mm] / Vikt [kg/m]

6,3
7,1
8
8,8
10
11
12.5
14,2
16
DN400 62.2*
69,9
78,6
86,3
97,8
107
121


DN500 77.9*
87,7
98,6
108
123
135
153


DN600 93,8
106
119*
130
148
162
184
209

DN700
123
139*
152
173
190
215
244
274
DN800

159
175*
198
218
247
280
314
DN900

179
196
223*
245
278
315
354
DN1000

199
219
248
273*
309
351
395
DN1200

239
263
298
328
372*
422
475

 *) Dimensioner som rekommenderas av SSAB

Fogningsmetoder

Rörfogar kopplar ihop rör och förbindningar till en integrerad rörledning.

Fogar kan indelas i två huvudtyper: spänningshållfasta och icke spänningshållfasta. Fogar kan även delas in efter användningsområde.
Läs mer

Fogningsmetoder

Rörfogar kopplar ihop rör och skarvar till en integrerad rörledning.

Fogar kan indelas i två huvudtyper: spänningshållfasta och icke spänningshållfasta. Fogar kan även delas upp efter tillämpning på följande sätt:

Stumfog

Används i första hand i spänningshållfasta tryckledningar, såsom rörledningar för olja, naturgas och fjärrvärme. Används i vattenledningar, speciellt när diametern är ≥DN 600 och fogen kan repareras från insidan efter svetsning.

OV-svetsad fog

Används i vattenledningar för att underlätta montage och möjliggöra justering av fogen med 1,5–3,0 grader. Eftersom fogen svetsas från insidan för att bli draghållfast, lämpar den sig för diametrar på ≥ DN 600 och för tryck upp till 20 bar.

DIN-svetsad fog med gummiring

DIN-fogen tillverkas med en gummiring som är delvis inbäddad i betongen (typ DIN/G), vilket eliminerar behovet att komplettera den inre betongbeklädnaden efter svetsning. Används i rörledningar där man önskar draghållfasthet, enkelt montage och en liten justeringsmån på under 1,0 grader. Svetsas från utsidan. Passa för rördiametrar DN 400–1000.

 

Flänsfog

Flänsfogar används ofta inom industrin. Vid montage i mark används flänsfogar bl.a. för att koppla samman stora vinkelstycken.

Rörskarvar

Invändigt och utvändigt belagda rörskarvar kan lätt fogas ihop med varandra.

Förutom standardskarvar levererar SSAB även skarvar som är anpassade efter kundens specifikationer, vilket väsentligen förbättrar ändringsbarheten i systemet.
Läs mer

Rörskarvar

Invändigt och utvändigt belagda rörförbindningar kan lätt skarvas ihop med varandra.

Förutom standardskarvar levererar SSAB även skarvar som är anpassade efter kundens specifikationer, vilket väsentligen förbättrar ändringsbarheten i systemet.

 

 

Beläggningar

Utvändig och invändig beläggning förlänger hållbarheten i vattenledningar av stål.

SSAB levererar vattenledningar med en yttre polyetylenbeläggning och ett invändigt betong- eller epoxyskikt som lämpar sig för användning med dricksvatten. Vi har också lämpliga invändiga beläggningar för avloppsvatten och dagvatten.
Läs mer

Beläggningar

Utvändig och invändig beläggning förlänger hållbarheten i vattenledningar av stål.

SSAB levererar vattenledningar med en yttre polyetylenbeläggning och ett invändigt betong- eller epoxyskikt som lämpar sig för användning med dricksvatten. Vi har också lämpliga invändiga beläggningar för avloppsvatten och dagvatten.

 

Yttre beläggning

Egenskaper Typiska värden   
Densitetsgrad HDPE (högdensitetspolyeten)   
Tjocklek, mm  > 2,2  DN 400 – 450 
  > 2,5  DN 500 – 750 
  > 3,0  DN 800 – 1200 
  Ökad tjocklek (v) + 0,7   
Fogstyrka vid +20 ºC, N/cm  > 120   
Slagtålighet, J/mm > 5   
Intryckning vid +23 ⁰C, mm 0,2 >  
Brottöjning, % > 400   
Specifikt motstånd, Ωm2 > 108   
Termisk åldring, % 35 >  
Ljusåldring, %  35 >  
Katodisk upplösning, 30 dagar, mm  5 >  
Omgivningstemperatur, ⁰C  - 40 ... +80   

 

Treskiktsbeläggningen består av polyetylen-, vidhäftnings- och epoxyskikt.

 

 Invändig cementbeklädnad

Egenskap Typiska värden 
 Tjocklek, mm   8  ± 2 DN 400 – 600
   10 ± 3 DN 650 – 900
   12± 3 DN 950 - 1200
 Böjdraghållfasthet, N/mm2  > 5
 Tryckhållfasthet, N/mm2  > 50