Beläggningar

Utvändig och invändig beläggning förlänger hållbarheten i vattenledningar av stål.

SSAB levererar vattenledningar med en yttre polyetylenbeläggning och ett invändigt betong- eller epoxyskikt som lämpar sig för användning med dricksvatten. Vi har också lämpliga invändiga beläggningar för avloppsvatten och dagvatten.

 

Yttre beläggning

Egenskaper Typiska värden   
Densitetsgrad HDPE (högdensitetspolyeten)   
Tjocklek, mm  > 2,2  DN 400 – 450 
  > 2,5  DN 500 – 750 
  > 3,0  DN 800 – 1200 
  Ökad tjocklek (v) + 0,7   
Fogstyrka vid +20 ºC, N/cm  > 120   
Slagtålighet, J/mm > 5   
Intryckning vid +23 ⁰C, mm 0,2 >  
Brottöjning, % > 400   
Specifikt motstånd, Ωm2 > 108   
Termisk åldring, % 35 >  
Ljusåldring, %  35 >  
Katodisk upplösning, 30 dagar, mm  5 >  
Omgivningstemperatur, ⁰C  - 40 ... +80   

 

Treskiktsbeläggningen består av polyetylen-, vidhäftnings- och epoxyskikt.

 

 Invändig cementbeklädnad

Egenskap Typiska värden 
 Tjocklek, mm   8  ± 2 DN 400 – 600
   10 ± 3 DN 650 – 900
   12± 3 DN 950 - 1200
 Böjdraghållfasthet, N/mm2  > 5
 Tryckhållfasthet, N/mm2  > 50