Rörskarvar

Invändigt och utvändigt belagda rörförbindningar kan lätt skarvas ihop med varandra.

Förutom standardskarvar levererar SSAB även skarvar som är anpassade efter kundens specifikationer, vilket väsentligen förbättrar ändringsbarheten i systemet.