Strenx® 960MC

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Höghållfast konstruktionsstål på 960 MPa.

Strenx® 960MC är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 960 MPa.

Strenx® 960MC uppfyller och överträffar kraven för S960MC enligt EN 10149-2. De här längdkapade plåtarna har en utmärkt exakthet vad gäller tjocklek och ytkvalitet i förhållande till hållfasthet och ger en enastående finish på slutprodukterna.

Typiska tillämpningar är avancerade lyftenheter och lättare transportlösningar och komponenter.

Dimensionsintervall

Strenx® 960MC levereras som längdskuren plåt med råkant i tjocklekar mellan 3.00 och 10.00 mm, bredd upp till 1600 mm och längd upp till 13000 mm.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH 1)
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A5
  (min %)
  Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
  3.00 - 10.000.118 - 0.393 960139 980 - 1250142 - 181 7 3.5 x t
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

   1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2.

   2) I både längs- och tvärriktning.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Strenx® 960MC 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Strenx® 960MC
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

     1) Slagprovningskrav min 40J /-20 °C, EN 10149-2 utförs om det specificeras vid beställningen.

     Slagprovning enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 5 mm. Det minsta angivna värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Nb
      (max %)
      V
      (max %)
      Ti
      (max %)
      0.12 0.25 1.30 0.020 0.010 0.05 1) 0.05 1) 0.07 1)
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       1) Summan av Nb, V och Ti = högst 0,22 %.

       Stålet är finkornebehandlat.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 3.00 - 7.990.118 - 0.314 8.00 - 10.000.315 - 0.393
        Typ CET(CEV) 0.28 (0.51) 0.30 (0.57)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Längd och bredd

         Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

         SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

         Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

         Form

         Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

         Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Strenx® 960MC finns med valsad yta, betad yta finns endast i vissa tjocklekar. Produkten är termomekaniskt valsad.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Strenx® 960MC har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

         Strenx® 960MC lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 400 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper. 

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.